Γλώσσες

Μεταφράζουμε από και προς κάθε γλώσσα

Γλώσσες

Γλώσσες που μεταφράζουμε

Η Intertranslations προσφέρει μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής από πιστοποιημένους μεταφραστές, οι οποίοι μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα και κατέχουν την απαιτούμενη γλωσσική εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (π.χ. ιατρικά, νομικά, τεχνικά, οικονομικά κ.λπ.).

Εκτός από την εσωτερική ομάδα μεταφραστών, έχουμε ένα δυναμικό δίκτυο μεταφραστών, ειδικών τοπικοποίησης και συμβούλων.

Μεταφράσεις Αγγλικών

H μεταφραστική εταιρεία Intertranslations εδώ και 20 χρόνια διαθέτει έμπειρους, καταρτισμένους και ειδικευμένους μεταφραστές και επιμελητές ώστε να καλύπτει τις αυξανόμενες ανάγκες για Αγγλικές μεταφράσεις. Οι συνεργάτες μας είναι επαγγελματίες μεταφραστές, με πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον εκάστοτε τομέα και μεταφράζουν μόνο προς τη μητρική τους γλώσσα.

Η πείρα και οι ειδικές μας γνώσεις στη μετάφραση Αγγλικών κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασης, μέσω μιας καλά συντονισμένης διαδικασίας.

Μεταφράσεις Γαλλικών

Η μετάφραση γαλλικών κειμένων και η τοπική προσαρμογή του απαραίτητου υλικού είναι επιτακτική για τις επιχειρήσεις που θέλουν να απευθυνθούν στο παγκόσμιο κοινό. Η Intertranslations μπορεί να σας βοηθήσει στο έργο της μετάφρασης γαλλικών κειμένων.

Η γαλλική γλώσσα έχει διάφορες διαλέκτους ανάλογα με την περιοχή. Μια επαγγελματική μετάφραση γαλλικών κειμένων πρέπει να λαμβάνει υπόψη της αυτές τις γλωσσικές διαφοροποιήσεις. Και για να είναι επαγγελματική πρέπει να πραγματοποιείται από μεταφραστές που να είναι φυσικοί ομιλητές της τοπικής γαλλικής διαλέκτου (π.χ. Γαλλικά Ελβετίας, Γαλλικά Βελγίου ή Γαλλικά Αφρικής) με γνώση της εκάστοτε ορολογίας.

Μεταφράσεις Γερμανικών

Η Intertranslations κατέχει σήμερα μια πλούσια βάση δεδομένων που συνεχώς εμπλουτίζεται με άριστους μεταφραστές που διαθέτουν πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στον εκάστοτε τομέα (οικονομικά, νομικά, τεχνικά, ιατρικά, ναυτιλιακά κ.τ.λ.). Οι ειδικευμένες ομάδες μετάφρασης γερμανικών κειμένων που διαθέτουμε προσαρμόζουν το ύφος μετάφρασης των κειμένων με βάση τη θεματολογία

Μεταφράσεις Ιταλικών

Η ιταλική γλώσσα είναι μια από τις βασικές γλώσσες μετάφρασης στις οποίες ειδικεύεται η Intertranslations. Με δεδομένο ότι οι μεταφράσεις ιταλικών κειμένων έχουν αυξανόμενη ζήτηση στις μέρες μας, στόχος της εταιρείας μας  είναι η συνεχής απόδειξη της δεξιότητας του «μεταφράζειν» που διαθέτουν οι μεταφραστές μας, επομένως η τριβή με τη μεταφραστική πράξη.

Μεταφράσεις Ισπανικών

Οι εξειδικευμένοι μεταφραστές μας μπορούν να μεταφράσουν κάθε είδος ισπανικού κειμένου ακόμα και αυξημένης δυσκολίας.

Η πείρα και η ειδίκευσή μας στη μετάφραση ισπανικών κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασής, μέσω μιας άψογα συντονισμένης διαδικασίας.

Μεταφράσεις Ρωσικών

Πολλές εταιρείες και ιδιώτες στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες στη μετάφραση ρωσικών κειμένων και εγγράφων λόγω της πολυπλοκότητας ορισμένων τομέων της γλώσσας, όπως του λεξιλογίου, της μορφολογίας και της σύνταξης. Ως αποτέλεσμα η Ρωσική ανήκει στις απαιτητικές προς και από μετάφραση γλώσσες.

Οι εξειδικευμένες μεταφραστικές μας ομάδες που πραγματοποιούν μεταφράσεις ρώσικων κειμένων προσαρμόζουν το τρόπο μετάφρασης των κειμένων με βάση τη θεματολογία, την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σύνταξης.

Μεταφράσεις Ελληνικών

Η Intertranslations έχει την ικανότητα να σας βρει την πιο αποτελεσματική, λιγότερο δαπανηρή και πιο αποδοτική λύση ελληνικών μεταφράσεων χάρη στην τεχνολογία και τα στελέχη της. Παρέχουμε οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα με ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Διαθέτουμε ένα δίκτυο με περισσότερους από 2000 μεταφραστές, οι οποίοι ειδικεύονται σε διάφορους τομείς. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει ενδεικτικά τεχνικούς μεταφραστές, ειδικούς ορολογίας και ειδικούς σελιδοποίησης.

Μεταφράσεις Αλβανικών

Οι μεταφράσεις κειμένων από και προς τα Αλβανικά είναι μια καθημερινή πρακτική στην εταιρεία Intertranslations!

Είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε όχι μόνο πολύ γρήγορες και ποιοτικές μεταφράσεις αλβανικών κειμένων αλλά και με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Όλοι οι μεταφραστές μας που ειδικεύονται στην αλβανική γλώσσα είναι έμπειροι, άρτια καταρτισμένοι, ειδικευμένοι και φυσικοί ομιλητές της γλώσσας.

Μεταφράσεις Αραβικών

Η Intertranslations Α.Ε. έχει πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στην τέχνη της μετάφρασης αραβικών κειμένων, έτσι ώστε να παρέχει πάντα στους πελάτες της υπηρεσίες μετάφρασης αραβικών κειμένων υψηλής ποιότητας σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η Intertranslations έχει τους ειδικούς και την τεχνολογική ειδίκευση για να επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμούν οι πελάτες της. Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει μας βοηθάει να εντοπίσουμε το σωστό συνδυασμό τεχνολογιών για τη δημιουργία των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Παρέχουμε ακριβείς και ποιοτικές μεταφράσεις με τήρηση του εταιρικού γλωσσαρίου και της βάσης δεδομένων ορολογίας που διαθέτουμε για κάθε πελάτη.

Μεταφράσεις Βουλγαρικών

Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας μπορούν να μεταφράσουν βουλγάρικα κείμενα κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας.
Όλα τα κείμενα αναλύονται σε μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και υφολογικό επίπεδο. Παράλληλα διερευνάται και αναλύεται το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το αντικείμενο του βουλγάρικου κειμένου, καθώς και τα προβληματικά σημεία συνοχής και συνεκτικότητας.

Μεταφράσεις Δανικών

Οι μεταφράσεις στα Δανικά γίνονται με βάση τις προδιαγραφές που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα μετάφρασης δανικών κειμένων ενώ ακολουθούν ελέγχους για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Η πείρα και η ειδίκευσή μας στη μετάφραση δανικών κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασης, μέσω μιας άψογα συντονισμένης διαδικασίας.

Μεταφράσεις Εβραϊκών

Η μετάφραση εβραϊκών κειμένων είναι πολύ εξειδικευμένη καθώς τα Εβραϊκά είχαν πάψει να ομιλούνται από την αρχαιότητα και αναβίωσαν ως ομιλούμενη γλώσσα μόλις τον 19ο αιώνα. Η σύγχρονη εβραϊκή γλώσσα ονομάζεται ιβρίτ, ομιλείται από περίπου 8 εκατομμύρια άτομα, κυρίως στο Ισραήλ, και αποτελεί το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αναβίωσης νεκρής γλώσσας.

Μεταφράσεις Εσθονικών

Οι εξειδικευμένοι μας μεταφραστές μπορούν να μεταφράσουν κάθε είδος εσθονικών κειμένων ακόμα και αυτά που είναι αυξημένης δυσκολίας.
Όλα τα κείμενα αναλύονται σε μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό και υφολογικό επίπεδο, ενώ διερευνάται και επιλέγεται η πλέον δόκιμη ορολογία σε σχέση με το αντικείμενο του εσθονικού κειμένου.

Μεταφράσεις Ιαπωνικών

Οι ιαπωνικές μεταφράσεις θεωρούνται από τις πιο δύστροπες καθώς η ιαπωνική γλώσσα χαρακτηρίζεται, για τη δική μας αντίληψη, από πολλές ιδιομορφίες, π.χ. δεν διακρίνει άρθρα, γένη, τόνους, “υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο” κατά την ελληνική σύνταξη κ.τ.λ. Τέτοιες ιδιομορφίες μπορεί να την καθιστούν γοητευτικά μυστηριώδη έως απελπιστικά ασαφή, και σχεδόν πάντα, δύσκολη στη μετάφραση/απόδοσή της σε οποιαδήποτε από τις συνήθεις δυτικές γλώσσες. Πλούσια σε αποχρώσεις, ανήκει σε εκείνες τις γλώσσες που πρέπει να μαθαίνει κανείς να χειρίζεται περισσότερο διαισθητικά παρά με κανόνες.

Μεταφράσεις Κινέζικων

Η χώρα που αναστάτωσε τον κόσμο με την εμπορική της επανάσταση και την επέλαση των προϊόντων της, προσπαθεί να διεκδικήσει κομμάτι της μεταφραστικής αγοράς της πατρίδας μας καθώς από τη μία οι κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα αυξάνονται ολοένα, αλλά παράλληλα γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για άνοιγμα των ελληνικών επιχειρήσεων στην τεράστια αγορά της Κίνας. Στην πρόκληση αυτή, ανταποκρινόμαστε με ένα ολοκληρωμένο σύστημα μετάφρασης κινεζικών εγγράφων, ειδικά διαμορφωμένο για τις απαιτήσεις της εταιρείας σας.

Μεταφράσεις Κορεάτικων

Παρέχουμε αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις σχετικά με τη μετάφραση των κορεάτικων κειμένων σας με χαμηλό κόστος. Παρέχουμε αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις σχετικά με τη μετάφραση των κορεάτικων κειμένων σας με χαμηλό κόστος, επειδή διαθέτουμε την εμπειρία, κατανοούμε τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε έργου και προσαρμόζουμε ανάλογα την υπηρεσία που παρέχουμε.
Επίσης διαθέτουμε εξαιρετικά ενημερωμένες μεταφραστικές μνήμες και βάση δεδομένων ορολογίας με τις τελευταίες εξελίξεις σε διάφορα επιστημονικά πεδία.

Μεταφράσεις Κροατικών

Κύριο μέλημά μας είναι οι μεταφράσεις κροατικών κειμένων να είναι ακριβείς, επαγγελματικές, και αποτελεσματικές. Λαμβάνουμε υπόψη τις επιθυμίες του πελάτη και του αποδέκτη/χρήστη των μεταφράσεων. Γνωρίζουμε καλά τους μεταφραστικούς τομείς στους οποίους κινούνται τα κείμενα. Η προχειρότητα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μας.

Μεταφράσεις Λετονικών

Η πείρα και η ειδίκευσή μας στις μεταφράσεις Λετονικών κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασής, μέσω μιας άρτια συντονισμένης διαδικασίας.
Οι εξειδικευμένες μεταφραστικές μας ομάδες μετάφρασης Λετονικών κειμένων προσαρμόζουν το τρόπο μετάφρασης των κειμένων με βάση τη θεματολογία, την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σύνταξης τους.

Μεταφράσεις Λιθουανικών

Η Intertranslations έχει πολυετή εμπειρία και ειδίκευση σε μεταφράσεις λιθουανικών κειμένων, παρέχοντας πάντα στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετάφρασης λιθουανικών κειμένων σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μεταφράσεις Νορβηγικών

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις νορβηγικών κειμένων οποιουδήποτε είδους παρέχοντας: ποιοτικές και εξειδικευμένες μεταφράσεις, με απόλυτη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης, ανταγωνιστικές τιμές, έμπειρους μεταφραστές της νορβηγικής γλώσσας με πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της μετάφρασης και φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου.

Μεταφράσεις Ολλανδικών

Η Intertranslations Α.Ε. έχει πολυετή εμπειρία και ειδίκευση στις μεταφράσεις ολλανδικών κειμένων, παρέχοντας σταθερά στους πελάτες της υψηλής ποιότητας υπηρεσίες μετάφρασης ολλανδικών κειμένων σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας.

Είμαστε σε θέση να μεταφράσουμε οποιουδήποτε είδους κείμενο από και προς τα Ολλανδικά από φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου. Οι επιμελητές μας είναι σε θέση να ελέγξουν, να προσαρμόσουν και να βελτιώσουν την απόδοση των ήδη μεταφρασμένων κειμένων σας.

Μεταφράσεις Ουγγρικών

Αναλαμβάνουμε μετάφραση από και προς την ουγγρική γλώσσα μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές  (τεχνολόγους, μηχανολόγους, οικονομολόγους, γιατρούς, δικηγόρους, φιλολόγους, κ.τ.λ.) σε κείμενα τεχνικά, μηχανολογικά, οικονομικά, νομικά, ναυτιλιακά, ιατρικά, Φ.Ε.Κ., φαρμακευτικά, μελέτες, εγχειρίδια, πληροφορικής, διατριβές, εμπορικά, αλληλογραφία, πιστοποιητικά, έγγραφα για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου, έγγραφα για αλλοδαπούς κ.ά.

Μεταφράσεις Πολωνικών

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα μετάφρασης πολωνικών κειμένων, επιμέλειας και συγγραφής κάθε είδους κειμένου.
Χάρη στην ειδίκευση των μεταφραστών, των διορθωτών, των γλωσσολόγων και των κειμενογράφων μας καλύπτουμε κάθε γνωστικό πεδίο σε όλους τους τομείς. Αναλαμβάνουμε να επιμεληθούμε μεταφρασμένα πολωνικά κείμενα με σκοπό τη διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:
* Έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης και περιεχομένου
* Διασφάλιση ομοιογένειας ύφους, ακρίβειας και πιστότερης απόδοσης έκφρασης
* Διασφάλιση συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα του πελάτη
* Αναδιατύπωση του μεταφρασμένου κειμένου.

Μεταφράσεις Πορτογαλικών

Η πείρα και η ειδίκευσή της Intertranslations στη μετάφραση πορτογαλικών κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασης, μέσω μιας καλά συντονισμένης διαδικασίας.

Οι ειδικευμένες μεταφραστικές μας ομάδες μετάφρασης πορτογαλικών κειμένων προσαρμόζουν τον τρόπο μετάφρασης των κειμένων με βάση τη θεματολογία, την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων και τις ιδιαιτερότητες της σύνταξής τους.

Μεταφράσεις Ρουμανικών

Είμαστε η ταχύτερη υπηρεσία επαγγελματικής μετάφρασης στον κόσμο. Η ποιότητα και η ταχύτητα αποτελούν μέρος των καθιερωμένων μεταφραστικών υπηρεσιών μας.

Η μετάφραση στα Ρουμανικά γίνεται μόνο από φυσικούς ομιλητές στη μητρική τους γλώσσα. Η μετάφραση ρουμανικών κειμένων ανατίθεται πάντα σε επαγγελματία Ρουμάνο μεταφραστή

Μεταφράσεις Σκοπιανών

Η εμπειρία μας στην παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών για τη μετάφραση Σκοπιανών Σλαβομακεδονικών (FYROM) κειμένων μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε στους συνεργάτες μας ποιοτικές πιστές και ακριβείς μεταφράσεις που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Είμαστε γνώστες όλων των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με τις μεταφράσεις από και προς τα Σκοπιανά Σλαβομακεδονικά (FYROM) και επιδεικνύουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, ευσυνειδησία και συνέπεια ώστε να επιτυγχάνεται το ποθητό αποτέλεσμα.

Μεταφράσεις Σλοβακικών

Με δεδομένο ότι οι μεταφράσεις σλοβακικών κειμένων έχουν αυξανόμενη ζήτηση στις μέρες μας, στόχος της Intertranslations είναι η συνεχής απόδειξη της δεξιότητας του «μεταφράζειν» που διαθέτουν οι μεταφραστές μας, επομένως η τριβή με τη μεταφραστική πράξη.

Μεταφράσεις Σλοβενικών

H μεταφραστική εταιρεία Intertranslations εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια διαθέτει έμπειρους, άρτια καταρτισμένους και ειδικούς μεταφραστές και επιμελητές ώστε να καλύπτει όλες τις αυξανόμενες ανάγκες σας για μεταφράσεις από και προς τη σλοβενική γλώσσα.
Οι μεταφράσεις γίνονται με βάση τα διεθνή πρότυπα μετάφρασης σλοβενικών κειμένων ενώ ακολουθούνται αυστηροί έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Μεταφράσεις Σουηδικών

Αναθέτοντας τη μετάφραση των σουηδικών κειμένων μόνο σε φυσικούς ομιλητές της γλώσσας στόχου, ειδικευμένους πάνω στο αντικείμενο της μετάφρασης επιτυγχάνουμε τη μέγιστη δυνατή απόδοση του κειμένου. Επενδύουμε πολύ χρόνο και ενέργεια στον ποιοτικό έλεγχο των κειμένων για να είναι το τελικό αποτέλεσμα 100% άρτιο.

Μεταφράσεις Τουρκικών

Οι κύριες προτάσεις στα τουρκικά κείμενα είναι συνήθως μακροσκελείς ενώ οι δευτερεύουσες προτάσεις παρατάσσονται συνδεδεμένες με τόσο ποικίλους τρόπους που αποτελούν πραγματικό γρίφο για τον μεταφραστή. Στόχος, επομένως, της εταιρείας μας είναι να χρησιμοποιήσει τη καταλληλότερη μεταφραστική ομάδα ώστε να μπορεί να επιλύει τις αμφισημίες που προκαλεί η δομή των τουρκικών κειμένων.

Μεταφράσεις Τσεχικών

Οι μεταφράσεις από και προς τα Τσεχικά ανήκουν στις ειδικότητες της Intertranslations. Όλοι οι συνεργάτες μας είναι επαγγελματίες μεταφραστές που μεταφράζουν προς τη μητρική τους γλώσσα, ειδικά κείμενα τεχνικής, νομικής, οικονομικής, ιατρικής ορολογίας, κείμενα που αφορούν τον τουρισμό, τη λογοτεχνία την ιστορία καθώς και πτυχία ξένων γλωσσών, πτυχία πανεπιστημίου, βιογραφικά και πτυχιακές εργασίες και διατριβές που κατατίθενται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Μεταφράσεις Φινλανδικών

Μια ομάδα ειδικευμένων μεταφραστών αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και να μεταφράσει και τα πιο απαιτητικά φινλανδικά κείμενά σας.

Η έμφαση δίνεται στα φινλανδικά είτε ως γλώσσα στόχος είτε ως γλώσσα πηγή. Μεταφράζουμε προσωπική, επαγγελματική και υπηρεσιακή αλληλογραφία, γενικά κείμενα, έντυπα, υλικό μάρκετινγκ, τεχνικά εγχειρίδια, δικόγραφα, συμβόλαια κ.τ.λ., καθώς και διάφορες άλλες συναφείς εργασίες.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top