Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Ιταλικών

Μεταφράστε Ιταλικά τώρα!

Είτε πρόκειται για Ιταλικά προς Ελληνικά είτε για Ελληνικά προς Ιταλικά, όλοι οι συνεργάτες της Intertranslations διαθέτουν πανεπιστημιακούς τίτλους και ειδίκευση σε συνδυασμό με πολυετή επαγγελματική εμπειρία. Όλοι οι μεταφραστές μας εργάζονται προς τη μητρική τους γλώσσα.

Η ιταλική γλώσσα είναι μια από τις βασικές γλώσσες μετάφρασης στις οποίες ειδικεύεται η Intertranslations. Με δεδομένο ότι οι μεταφράσεις ιταλικών κειμένων έχουν αυξανόμενη ζήτηση στις μέρες μας, στόχος της εταιρείας μας είναι η συνεχής απόδειξη της δεξιότητας του «μεταφράζειν» που διαθέτουν οι μεταφραστές μας, επομένως η τριβή με τη μεταφραστική πράξη.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top