Μεταφράσεις

Η μετάφρασή σας, τώρα!

Αναλαμβάνουμε να διεκπεραιώσουμε μεταφραστικά έργα για οποιοδήποτε είδος κειμένου, παρέχοντας:

  • ποιοτικές και ακριβείς μεταφράσεις
  • απόλυτη συνέπεια στο χρόνο παράδοσης
  • ανταγωνιστικές τιμές μετάφρασης
  • εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων μεταφραστών
  • προσωπικό μεταφραστικό σύμβουλο για κάθε πελάτη

 

 

Κάθε μεταφραστής αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τη μετάφραση κειμένων συγκεκριμένου τομέα με τις όποιες ιδιαιτερότητες ως προς την χρήση της κατάλληλης ορολογίας (τεχνική, νομική, οικονομική, ιατρική, εμπορική κ.ά.,) για την πιστότερη απόδοση της μετάφρασης. Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την επιμέλεια των μεταφρασμένων κειμένων, προσφέροντάς πάντα ένα άρτιο αποτέλεσμα τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε μορφή, χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα αλλά και αξιόπιστα μεταφραστικά εργαλεία.

Για εμάς, βασική προτεραιότητα είναι η εμπιστευτικότητα και λαμβάνουμε κάθε μέτρο ασφαλείας για αυτό το σκοπό. Σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και διαχειριζόμαστε με σύνεση και επαγγελματισμό τη μετάφραση τόσο των επιχειρησιακών όσο και των προσωπικών σας εγγράφων. Επίσης, μεριμνούμε για:

• τη σωστή μετάφραση των εγγράφων των πελατών μας με βάση το πρωτότυπο
• τον εκσυγχρονισμό των υποδομών μας με πρωτοποριακές μεταφραστικές τεχνολογίες
• την πρόσληψη των καλύτερων διαθέσιμων μεταφραστών και στελεχών του τομέα της μετάφρασης
• την πλήρη ενημέρωση για τις εξελίξεις στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα του μεταφραστικού τομέα

Αν και η μετάφραση είναι πιθανό να μοιάζει με μια απλή μετατροπή του περιεχομένου ενός εγγράφου από μια γλώσσα σε μια άλλη, στην πραγματικότητα είναι μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία. Η ακριβής μετάφραση ενός εγγράφου απαιτεί: ανάλυση του περιεχομένου, εύρεση της ορολογίας, διασφάλιση της ποιότητας με διόρθωση και επιμέλεια των κειμένων, οριστικοποίηση των εκδόσεων, καθιέρωση μεταφραστικών κανόνων και τυποποίηση διαδικασιών για τις ενημερώσεις των μελλοντικών εκδόσεων.

Η Intertranslations, διαθέτει επαγγελματίες μεταφραστές, έμπειρους διαχειριστές έργων, επιστήμονες ορολόγους, επιμελητές για την επεξεργασία των τελικών μεταφράσεων, επαγγελματίες σελιδοποιούς, καθώς και άμεσα διαθέσιμη και λειτουργική υποδομή για τη διαχείριση των μεταφραστικών σας έργων. Η επιλογή των κατάλληλων συνεργατών, είναι η πιο σημαντική ενέργεια για την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση ενός άρτια μεταφρασμένου κειμένου.

Η Intertranslations προσφέρει:

• επίσημες μεταφράσεις με ποιότητα και σε συγκεκριμένη προθεσμία
• εγγυημένα αποτελέσματα μεταφραστικής ποιότητας από ειδικούς του μεταφραστικού κλάδου
• διαχείριση μεταφραστικών έργων σύμφωνα με την εταιρική δομή και τις μεθόδους του πελάτη
• ευελιξία σε κάθε φάση των μεταφραστικών έργων, από την προκαταρκτική φάση του ενδελεχούς σχεδιασμού έως και τον έλεγχο της μετάφρασης πριν την παράδοση
• διαχείριση έργου από ειδικευμένη, εκπαιδευμένη και έμπειρη ομάδα
• συνεχή επικοινωνία με τον πελάτη με δυνατότητα παρακολούθησης κάθε φάσης του έργου

Μεταφράζουμε ένα ευρύ φάσμα διαφόρων τύπων εγγράφων:

• Μεταφράσεις επιχειρησιακών εγγράφων: μεταφράσεις επικοινωνιακού υλικού, μεταφράσεις μάρκετινγκ, εταιρικές μεταφράσεις, μεταφράσεις δελτίων τύπου, μεταφράσεις υλικού δημόσιων σχέσεων

• Μεταφράσεις νομικών εγγράφων: μεταφράσεις συμβολαίων, μεταφράσεις συμβάσεων, μεταφράσεις πιστοποιήσεων, μεταφράσεις εγγραφών, μεταφράσεις πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφράσεις ευρεσιτεχνιών

• Μεταφράσεις τεχνικών εγγράφων: μεταφράσεις εγγυήσεων, μεταφράσεις τεχνικών εγχειριδίων, μεταφράσεις εγχειριδίων εκπαίδευσης και συντήρησης, μεταφράσεις τεχνικών δελτίων, μεταφράσεις διαγνωστικών φυλλαδίων, μεταφράσεις εγχειριδίων ασφαλείας, μεταφράσεις εγχειριδίων χρήστη, μεταφράσεις καταλόγων προϊόντων, μεταφράσεις πιστοποιητικών προϊόντων, μεταφράσεις προτύπων & φυλλαδίων προδιαγραφών, μεταφράσεις εγχειριδίων λειτουργιών και διαδικασιών

• Μεταφράσεις οικονομικών εγγράφων: μεταφράσεις ετησίων εκθέσεων, μεταφράσεις λογιστικών εκθέσεών, μεταφράσεις προβλέψεων κλάδου, μεταφράσεις εκθέσεων νομισματικής πολιτικής, μεταφράσεις ελέγχων, μεταφράσεις χρηματοοικονομικών καταστάσεων

• Μεταφράσεις ιατρικών εγγράφων: μεταφράσεις κλινικών μελετών, μεταφράσεις κλινικών δοκιμών, μεταφράσεις CMC, μεταφράσεις εγκρίσεων φαρμάκων, μεταφράσεις αρχείων ανάπτυξης φαρμάκων, μεταφράσεις διαδικασιών παρασκευής φαρμάκων, μεταφράσεις αιτήσεων ευρεσιτεχνιών φαρμάκων, μεταφράσεις φακέλων καταχώρισης φαρμάκων, μεταφράσεις διανομής και προώθησης φαρμάκων, μεταφράσεις σήμανσης φαρμάκων, μεταφράσεις συσκευασίας φαρμάκων, μεταφράσεις ιατρικών πληροφοριών για ασθενείς και ιατρούς, μεταφράσεις φύλλων οδηγιών ασθενών, μεταφράσεις διαδικασιών δοκιμής, μεταφράσεις ενημερωτικών φυλλαδίων ασθενών (PIL