Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Νομικές Μεταφράσεις

Πιστοποιημένοι με ISO 20771:2020 Νομικές Μεταφράσεις

Βασιστείτε στην Intertranslations για ακριβείς και επαγγελματικές μεταφράσεις νομικών κειμένων.

Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας.

Κατανοούμε σε βάθος:

 • τη γλώσσα-πηγή,
 • τη γλώσσα-στόχο,
 • τη νομική ορολογία, και
 • τα αντίστοιχα νομικά συστήματα.

Μέλημά μας είναι οι νομικές μεταφράσεις μας να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες των πελατών μας. Για τον λόγο αυτό, συνεργαζόμαστε με έμπειρους μεταφραστές με εξειδίκευση στη νομική γλώσσα, τη νομική ορολογία, καθώς και τα νομικά και νομοθετικά συστήματα.

Πιστοποιημένα υψηλή ποιότητα

Έχουμε λάβει πολυάριθμες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας δεδομένων από διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, η ομάδα των μεταφραστών και των επιμελητών μας έχει πιστοποίηση ISO για την άριστη ποιότητα των νομικών της μεταφράσεων.

Μεταξύ άλλων, διαθέτουμε:

 • πιστοποίηση ISO 20771:2020 — Νομική μετάφραση – Γενικές απαιτήσεις και προτάσεις καλών πρακτικών,
 • πιστοποίηση ISO 27001:2013 — Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

Μεταφράσεις για τα όργανα της ΕΕ

Η Intertranslations:

 • μεταφράζει, ως επίσημη ανάδοχος, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
 • μεταφράζει για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Διαχειριζόμαστε τα μεταφραστικά σας έργα με απόλυτη εχεμύθεια.

Μετάφραση νομικών κειμένων

 • Έχουμε μεταφράσει πάνω από 2,5 εκατομμύρια σελίδες νομικών εγγράφων τα τελευταία 27 χρόνια.
 • Έχουμε περισσότερους από 150 πελάτες για νομικές μεταφράσεις.
 • Καλύπτουμε περισσότερα από 100 ζεύγη γλωσσών.
 • Προσφέρουμε ποικιλία υπηρεσιών. Μεταξύ άλλων:
  • μετάφραση νομικών όρων
  • μετάφραση εγγράφων,
  • αναθεώρηση σε αντιπαραβολή με το πρωτότυπο,
  • σελιδοποίηση εγγράφων,
  • επιχώρια προσαρμογή (localization).
 • Συνεργαζόμαστε με έμπειρους μεταφραστές εξειδικευμένους στη μετάφραση νομικών κειμένων. Οι συνεργάτες μας αξιοποιούν, μεταξύ άλλων, επίσημους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παρέχουμε αξιόπιστες νομικές μεταφράσεις σε πλήθος επαγγελματιών του νομικού κλάδου. Μεταξύ άλλων, σε:
  • δικηγόρους,
  • διαχειριστές συμβάσεων,
  • υπευθύνους για τον έλεγχο εγγράφων,
  • αρμοδίους για ελέγχους συμμόρφωσης,
  • διοικητικό προσωπικό,
  • διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού,
  • υπευθύνους για τη διεξαγωγή διαγωνισμών.

Εγγυόμαστε:

 • ποιοτικές νομικές μεταφράσεις,
 • γρήγορη διεκπεραίωση,
 • ανταγωνιστικές τιμές.

Τι είδους νομικά έγγραφα μεταφράζουμε;

Νομικά έγγραφα γενικής φύσης

Ενδεικτικά:

 • Πιστοποιητικά
 • Πτυχία
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Έγγραφα συναλλαγών
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Χρηματοοικονομικές εκθέσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές
 • Νομοσχέδια και νομοθεσία
 • Κανονισμούς
 • Τροπολογίες
 • Νομικές αναλύσεις
 • Δικόγραφα και δικαστικές αποφάσεις
 • Διοικητικά έγγραφα
 • Καταστατικά εταιρειών
 • Συμφωνίες σε επίπεδο υπηρεσιών (SLA)
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Κείμενα περί διανοητικής (IP), πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 • Όρους χρήσης και πολιτική απορρήτου
 • Συμφωνίες εμπιστευτικότητας και επεξεργασίας δεδομένων [με βάση τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR)]
 • Έγγραφα για διεθνή πρότυπα συμμόρφωσης
 • Έγγραφα για διεθνείς και άλλους διαγωνισμούς
  • αιτήσεις για υποβολή προτάσεων (RFPs)
  • αιτήσεις για παροχή πληροφοριών (RFIs)
  • αιτήσεις καθορισμού τιμών (RFQs)

Έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ενδεικτικά:

 • Κείμενα για ενημέρωση του κοινού
  • δελτία Τύπου
  • άρθρα προς δημοσίευση στον Τύπο
  • ενημερωτικά κείμενα προς ανάρτηση στο διαδίκτυο
 • Κείμενα σχετικά με πολιτικές και διοικητικές διαδικασίες
  • έγγραφα που συνοδεύουν νομικές πράξεις
  • έγγραφα προς δημόσια διαβούλευση
  • επίσημα διοικητικά έγγραφα που συνδέονται με πολιτικές οργάνων της ΕΕ
 • Νομικά και νομοθετικά κείμενα της ΕΕ
  • κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις, γνωμοδοτήσεις, τροπολογίες
  • έγγραφα προς χρήση σε νομικές διαδικασίες της ΕΕ (π.χ. δικόγραφα)
  • έγγραφα σχετικά με διαγωνισμούς και χρηματοδοτικά προγράμματα
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top