Νομικές Μεταφράσεις

Μεταφράστε τα νομικά έγγραφά σας τώρα!

Οι νομικές μεταφράσεις της Intertranslations αποσκοπούν στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και πραγματοποιούνται από μεταφραστές εξειδικευμένους στη νομοθεσία της κάθε χώρας.

Επίσης, η Intertranslations μπορεί να εγγυηθεί την πιστότητα των νομικών μεταφράσεων της λόγω της χρήσης εκτεταμένων τραπεζών μνήμης νομικής ορολογίας που έχει χτίσει κατά την 20ετή και πλέον εμπειρία της σε μεταφράσεις νομικών κειμένων κάθε είδους.

Οι μεταφράσεις νομικών κειμένων εκτελούνται από έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι επιλέγονται με βάση τα παρακάτω προσόντα:

1. Γνώση της νομοθεσίας (τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου)

2. Εμπειρία στο σχετικό νομικό πεδίο

3. Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία

4. Άριστη γνώση της γλώσσας-πηγής

5. Επάρκεια στο συγκεκριμένο νομικό ύφος γραφής της γλώσσας-στόχου

Ένας ενδεικτικός κατάλογος νομικών μεταφραστικών έργων που έχει φέρει σε πέρας η Intertranslations περιλαμβάνει:

Μεταφράσεις Αγωγών, Μεταφράσεις Αλληλογραφίας, Μεταφράσεις Αποποιήσεων, Μεταφράσεις Βεβαιώσεων, Μεταφράσεις Διαδικασιών, Μεταφράσεις Διαθηκών, Μεταφράσεις Διαιτησίας, Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου, Μεταφράσεις Εμπορικών Σημάτων, Μεταφράσεις Εξουσιοδοτήσεων, Μεταφράσεις Εξωδίκων, Μεταφράσεις Εταιρικού Δικαίου, Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών, Μεταφράσεις Καταθέσεων Μαρτύρων, Μεταφράσεις Καταστατικών, Μεταφράσεις Κλητεύσεων, Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων, Μεταφράσεις Πατεντών, Μεταφράσεις Πιστοποιήσεων, Μεταφράσεις Πιστοποιητικών, Μεταφράσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μεταφράσεις Ποινικών Μητρώων, Μεταφράσεις Πρακτικών, Μεταφράσεις Προσφυγών, Μεταφράσεις Συμβάσεων, Μεταφράσεις Συμβολαίων, Μεταφράσεις Συμφωνητικών, Μεταφράσεις ΦΕΚ.

Έχοντας την ευχέρεια να ορίσει τον κατάλληλο μεταφραστή από το πλήθος των επίλεκτων συνεργατών της, η Intertranslations διασφαλίζει ότι η μεταφραστική ομάδα που αναλαμβάνει έργα νομικής μετάφρασης έχει εμπειρία στις νομικές μεταφράσεις καθώς και την τεχνογνωσία να τηρεί τα σχετικά πρότυπα.

Η συνέπεια στα έργα των πελατών διασφαλίζεται με την πρόσβαση σε εργαλεία νομικής μετάφρασης, όπως μεταφραστικές μνήμες, γλωσσάρια, λεξικά και ορολογίες.

Διαχειριστές έργων, διορθωτές, μεταφραστές και επιμελητές, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα των νομικών συνεργατών, εγγυώνται το σχεδιασμό και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε φάση του έργου.

Μας εμπιστεύονται

kpmg (1)
chiotelis (1)
karatzas (1)