Νομικές Μεταφράσεις

Πιστοποιημένοι με ISO 20771:2020 Νομικές Μεταφράσεις

Οι νομικές μεταφράσεις της Intertranslations αποσκοπούν στο να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και πραγματοποιούνται από μεταφραστές εξειδικευμένους στη νομοθεσία της κάθε χώρας. Έχουμε λάβει πολυάριθμες πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας δεδομένων από διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, η ομάδα των νομικών μεταφραστών και των επιμελητών μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 20771:2020 Νομικές Μεταφράσεις, αποδεικνύοντας την εξαιρετική ποιότητα της παροχής των νομικών μεταφραστικών υπηρεσιών μας.

Επίσης, η Intertranslations μπορεί να εγγυηθεί την πιστότητα των νομικών μεταφράσεων της λόγω της χρήσης εκτεταμένων τραπεζών μνήμης νομικής ορολογίας που έχει χτίσει κατά την 20ετή και πλέον εμπειρία της σε μεταφράσεις νομικών κειμένων κάθε είδους.

Οι μεταφράσεις νομικών κειμένων εκτελούνται από έμπειρους συνεργάτες οι οποίοι επιλέγονται με βάση τα παρακάτω προσόντα:

1. Γνώση της νομοθεσίας (τόσο της γλώσσας-πηγής όσο και της γλώσσας-στόχου)

2. Εμπειρία στο σχετικό νομικό πεδίο

3. Εξοικείωση με τη σχετική ορολογία

4. Άριστη γνώση της γλώσσας-πηγής

5. Επάρκεια στο συγκεκριμένο νομικό ύφος γραφής της γλώσσας-στόχου

Ένας ενδεικτικός κατάλογος νομικών μεταφραστικών έργων που έχει φέρει σε πέρας η Intertranslations περιλαμβάνει:

Μεταφράσεις Αγωγών, Μεταφράσεις Αλληλογραφίας, Μεταφράσεις Αποποιήσεων, Μεταφράσεις Βεβαιώσεων, Μεταφράσεις Διαδικασιών, Μεταφράσεις Διαθηκών, Μεταφράσεις Διαιτησίας, Μεταφράσεις Διεθνούς Δικαίου, Μεταφράσεις Εμπορικών Σημάτων, Μεταφράσεις Εξουσιοδοτήσεων, Μεταφράσεις Εξωδίκων, Μεταφράσεις Εταιρικού Δικαίου, Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών, Μεταφράσεις Καταθέσεων Μαρτύρων, Μεταφράσεις Καταστατικών, Μεταφράσεις Κλητεύσεων, Μεταφράσεις Νομικών Κειμένων, Μεταφράσεις Πατεντών, Μεταφράσεις Πιστοποιήσεων, Μεταφράσεις Πιστοποιητικών, Μεταφράσεις Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μεταφράσεις Ποινικών Μητρώων, Μεταφράσεις Πρακτικών, Μεταφράσεις Προσφυγών, Μεταφράσεις Συμβάσεων, Μεταφράσεις Συμβολαίων, Μεταφράσεις Συμφωνητικών, Μεταφράσεις ΦΕΚ.

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Έχοντας την ευχέρεια να ορίσει τον κατάλληλο μεταφραστή από το πλήθος των επίλεκτων συνεργατών της, η Intertranslations διασφαλίζει ότι η μεταφραστική ομάδα που αναλαμβάνει έργα νομικής μετάφρασης έχει εμπειρία στις νομικές μεταφράσεις καθώς και την τεχνογνωσία να τηρεί τα σχετικά πρότυπα.

Η συνέπεια στα έργα των πελατών διασφαλίζεται με την πρόσβαση σε εργαλεία νομικής μετάφρασης, όπως μεταφραστικές μνήμες, γλωσσάρια, λεξικά και ορολογίες.

Διαχειριστές έργων, διορθωτές, μεταφραστές και επιμελητές, οι οποίοι αποτελούν την ομάδα των νομικών συνεργατών, εγγυώνται το σχεδιασμό και τον ποιοτικό έλεγχο σε κάθε φάση του έργου.

Ειδικότερα, τα αυστηρά πρότυπα επιλογής νομικών μεταφραστών της Intertranslations βεβαιώνουν ότι οι εξειδικευμένοι συνεργάτες:

• είναι εν μέρει γλωσσολόγοι, εν μέρει νομικοί και εν μέρει ερευνητές

• επιθυμούν και να είναι σε θέση να ερευνήσουν και να προσδιορίσουν τις νομικές έννοιες που εκφέρονται στη γλώσσα-πηγή ενός κειμένου που ενδέχεται να μην έχει ισοδύναμο στη γλώσσα ή το νομικό σύστημα του κειμένου-στόχου

• μπορούν να αποκωδικοποιούν το κείμενο-πηγή και να το αναδιαρθρώνουν στο κείμενο-στόχο

• έχουν άριστη επίγνωση των επιμέρους νομικών πεδίων καθώς και να γνωρίζουν ότι κάθε νομικός τομέας απαιτεί συγκεκριμένες τεχνικές μετάφρασης.

• κατανοούν το σκοπό που εξυπηρετεί η μετάφραση, καθώς θα αναπαριστά την ακριβή προσέγγισή του στη μετάφραση του κειμένου (ορολογία, φρασεολογία, σύνταξη κτλ)

• είναι σε θέση να γεφυρώνουν με επιτυχία το χάσμα των νομικών συστημάτων, αλλά και να έχουν πλήρη αντίληψη της κουλτούρας της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου

Μας εμπιστεύονται

kpmg (1)
chiotelis (1)
karatzas (1)