Μεθοδολογία

Μεθοδολογία μεταφραστικών υπηρεσιών διεθνών προδιαγραφών

Μεθοδολογία

Στην Intertranslations, πιστεύουμε ότι η άριστη διαχείριση του μεταφραστικού έργου είναι από τους βασικούς συντελεστές μετάφρασης υψηλής ποιότητας. Τα στελέχη μας συνεργάζονται στενά μαζί σας για να προσδιορίσουν τις ανάγκες σας και αναπτύσσουν μια προσωποποιημένη διαδικασία ώστε να ανταποκριθούν στις ακριβείς απαιτήσεις και προθεσμίες σας . Για το λόγο αυτό, συντονίζουν τη μεταφραστική ομάδα καθόλη την διαδικασία ολοκλήρωσης του έργου και σας κρατούν ενήμερους σε κάθε στάδιό της. Σκοπός μας είναι να διευθετούμε τα έργα μετάφρασης και τοπικοποίησής σας μέσω αδιάκοπης επικοινωνίας και τήρησης των από κοινού συμφωνημένων αποτελεσμάτων.

Προσέγγιση Μεταφραστικού Έργου

Προσέγγιση Μεταφραστικού Έργου

Στην Intertranslations οι μεταφράσεις υψηλής ποιότητας βασίζονται στην άριστη διαχείριση του μεταφραστικού έργου. Τα στελέχη μας συνεργάζονται στενά μαζί σας για να αναπτύξουν μια προσωποποιημένη διαδικασία ώστε να ανταποκριθούν στις ακριβείς απαιτήσεις και προθεσμίες σας. Σκοπός μας είναι να διευθετήσουμε τα έργα μετάφρασης και τοπικοποίησής σας με συνεχή επικοινωνία και τήρηση των από κοινού συμφωνημένων παραδοτέων.

Εργασίες Υλοποίησης Μεταφραστικού Έργου

H Intertranslations χρησιμοποιεί διεθνώς καθορισμένα πρότυπα εκτέλεσης μεταφραστικών έργων τα οποία βοηθούν τους επαγγελματίες μεταφραστές μας στη διεκπεραίωση των εργασιών και των καθηκόντων τους, με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης.

Βασικές Αρμοδιότητες

Βασικές Αρμοδιότητες

Με εμπειρία 20 ετών, η Intertranslations έχει σχεδιάσει με λεπτομέρεια τις βασικές αρμοδιότητες του κάθε τμήματος των εξειδικευμένων ομάδων διαχείρισης μεταφραστικών έργων. Οι εργασίες της ομάδας ξεπερνούν την απλή μετάφραση και περιλαμβάνουν τον ορισμό του αντικειμένου, τον εντοπισμό των ζητημάτων αναφοράς, τη δημιουργία μεθόδων επίλυσης, τον εντοπισμό των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτείται, τον καθορισμό των βασικών κριτηρίων απόδοσης κ.α.

Ειδικευμένη Ομάδα Μεταφραστικού Έργου

Επιτυχημένο μεταφραστικό έργο είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ένα σύνολο διεργασιών της ειδικευμένης ομάδας μεταφραστικού έργου, που περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση απαιτήσεων, το σωστό σχεδιασμό, την υλοποίηση τεχνικών διασφάλισης ποιότητας και του συστηματικού ελέγχου.

InLance

InLance

Το σύστημα InLance βασίζεται σε δύο δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση σύνθετων έργων μετάφρασης και τοπικοποίησης. Έχει επαναπροσδιορίσει την επίσημη μετάφραση και το localization, επιτρέποντας σε ελεύθερους επαγγελματίες και τους υπαλλήλους μιας εταιρείας να εργάζονται και να συνεργάζονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε ένα ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο περιβάλλον.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top