Εμπιστευτικότητα

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την οποία η Intertranslations προστατεύει τα δεδομένα σας

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τη σύμβαση με βάση την οποία οι πελάτες και η Intertranslations προχωράνε στη συνεργασία με την ανάθεση κάθε μεταφραστικού έργου. Η σύμβαση περιέχει, εκτός των άλλων, τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους προς το άλλο.