Εμπιστευτικότητα

Η σύμβαση εμπιστευτικότητας σύμφωνα με την οποία η Intertranslations προστατεύει τα δεδομένα σας. Εμπιστευτικότητα στη μετάφραση.

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τη σύμβαση βάση της οποίας οι πελάτες και η Intertranslations συμφωνούν να εργάζονται με την ανάθεση κάθε έργου μετάφρασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις υποχρεώσεις του κάθε συμβαλλόμενου μέρους στο άλλο.