Αξίες και Φιλοσοφία

Υπηρετούμε τις μεταφραστικές σας ανάγκες επενδύοντας σε καινοτόμες υπηρεσίες ώστε να ξεπερνάμε τις προσδοκίες σας

Η Intertranslations έχει ταυτίσει την 20ετή και πλέον παρουσία της στην αγορά της μετάφρασης με αδιαπραγμάτευτες αρχές που υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία της: «Οι καλύτεροι άνθρωποι και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία των πελατών μας».

Οι βασικές αξίες της Intertranslations συνοψίζονται στις εξής τέσσερεις:

• Ανθρωποκεντρισμός

• Εξυπηρέτηση Πελατών

• Τεχνολογική Πρωτοπορία

• Με το Βλέμμα στο Μέλλον