Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Αξίες και Φιλοσοφία

Υπηρετούμε τις μεταφραστικές σας ανάγκες επενδύοντας σε καινοτόμες υπηρεσίες ώστε να ξεπερνάμε τις προσδοκίες σας

Η Intertranslations έχει ταυτίσει την 20ετή και πλέον παρουσία της στην αγορά της μετάφρασης με αδιαπραγμάτευτες αρχές που υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία της: «Οι καλύτεροι άνθρωποι και η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στην υπηρεσία των πελατών μας».

Οι βασικές αξίες της Intertranslations συνοψίζονται στις εξής τέσσερεις:

• Ανθρωποκεντρισμός

• Εξυπηρέτηση Πελατών

• Τεχνολογική Πρωτοπορία

• Με το Βλέμμα στο Μέλλον

Ανθρωποκεντρισμός

Στην Intertranslations τα στελέχη μας αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο.

• Η παροχή μεταφραστικών λύσεων υψηλής ποιότητας και εξαιρετικής απόδοσης είναι δυνατή μόνο από διακεκριμένους επαγγελματίες. Η Intertranslations οφείλει τη θεαματική ανάπτυξη και φήμη της στο μεταφραστικό προσωπικό της που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων παγκοσμίως.

• Ειδικευόμαστε στην παροχή του βέλτιστου και μόνο επιπέδου μεταφραστικής απόδοσης και δεσμευόμαστε καθημερινά για την επίτευξή του.

Εξυπηρέτηση Πελατών

Πλήρης προσαρμογή στις μεταφραστικές απαιτήσεις των πελατών μας και παροχή ποιοτικών μεταφράσεων για την εκπλήρωση των προδιαγραφών τους

• επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων και τιμών μετάφρασης με την εξέλιξη της συνεργασίας

• πλήρης προσαρμογή στις μεταφραστικές απαιτήσεις των πελατών μας

• διαρκής τήρηση αυστηρής διαδικασίας μεταφραστικής ποιότητας

• άμεση ανταπόκριση και υλοποίηση απαιτητικών μεταφραστικών έργων

• ανάθεση ειδικευμένης μεταφραστικής ομάδας με επικεφαλής ξεχωριστών Διαχειριστή Πελατών και Διαχειριστή Έργων για κάθε πελάτη

Τεχνολογική Πρωτοπορία

Συνεχής βελτίωση υποδομής και πόρων

• ικανότητα αναβάθμισης πόρων και μεταφραστικών λύσεων για το χειρισμό αυξημένων απαιτήσεων

• αξιοποίηση της τεχνολογίας μετάφρασης προς όφελος του πελάτη

• χρήση μεταφραστικών μνημών, εργαλείων CAT και βάσης δεδομένων ορολογίας / γλωσσαριού ανά τομέα για την παροχή εξαιρετικών μεταφραστικών υπηρεσιών και τιμών

Με το Βλέμμα στο Μέλλον

Δημιουργία μακροπρόθεσμων σχέσεων με τους πελάτες μας με παροχή προσαρμοσμένων λύσεων καθώς και συνεχής επένδυση σε νέες τεχνολογίες για την κάλυψη των ειδικών αναγκών τους

• παρέχουμε εξατομικευμένες μεταφραστικές λύσεις και αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη ως συνεργάτη για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου σε κάθε έργο που παραδίδουμε

• παρέχουμε υψηλό επίπεδο μετάφρασης που εγγυάται την ποιότητα η οποία διακρίνει εμάς και τις επιχειρησιακές μας σχέσεις

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top