Ιατρικές - Φαρμακευτικές Μεταφράσεις

Βρείτε την κατάλληλη θεραπεία εδώ!

Η Intertranslations έχει ασχοληθεί εκτενώς με ιατρικές και φαρμακευτικές μεταφράσεις και έχει δημιουργήσει απαράμιλλο όνομά στον τομέα αυτό. Οι μεταφραστές και οι επιμελητές της Intertranslations που ειδικεύονται σε φαρμακευτικές και ιατρικές μεταφράσεις κατέχουν την απαραίτητη γνώση και τα προσόντα για την παροχή μεταφράσεων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα.

Η γλωσσική ευχέρεια και η ιατρική πείρα διασφαλίζουν την αποτελεσματική μετάφραση ακριβείας ενός ιατρικού κειμένου από μία γλώσσα σε μια άλλη. Οι απαιτήσεις των διαφόρων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων, των φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης, των ασφαλιστικών εταιρειών και των δημόσιων υπηρεσιών διαχείρισης υγείας, σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Σε αυτόν τον τομέα, τα ζητήματα εμπιστευτικότητας και μη κοινοποίησης είναι υψίστης σημασίας.

Το υλικό που έχει μεταφράσει η Intertranslations κατά την εικοσαετή της πορεία στο χώρο των ιατρικών μεταφράσεων και των μεταφράσεων φαρμακευτικών προϊόντων καλύπτει ένα ευρύ πεδίο με παραδείγματα όπως:

• Μεταφράσεις Αρχείων και Ιστορικό Ασθενών • Μεταφράσεις Φύλλων Νοσηλείας
• Μεταφράσεις Εξιτηρίων • Μεταφράσεις Κλινικών Μελετών
• Μεταφράσεις Εγχειριδίων • Μεταφράσεις Ευρεσιτεχνιών
• Μεταφράσεις Προϊόντων • Μεταφράσεις Εξοπλισμού
• Μεταφράσεις Επιστημονικών Ανακοινώσεων • Μεταφράσεις Χειρόγραφων
• Μεταφράσεις Βιβλιογραφιών • Μεταφράσεις Καταλόγων
• Μεταφράσεις Προδιαγραφών • Μεταφράσεις Φαρμάκων
• Μεταφράσεις Μεθόδων Θεραπείας • Μεταφράσεις Ιατρικών Νομοθετικών Πλαισίων
• Μεταφράσεις Ιατρικών Κανονιστικών Πλαισίων

Οι ιατρικές μεταφράσεις και οι φαρμακευτικές μεταφράσεις αφορούν ζωές. Η Intertranslations, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης αυτής απασχολεί για τα σχετικά έργα αποκλειστικές ομάδες με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των ιατροφαρμακευτικών μεταφράσεων ενώ χρησιμοποιεί εξειδικευμένες μεταφραστικές μνήμες για την εγκυρότητα της ιατρικής και φαρμακευτικής ορολογίας.

Μας εμπιστεύονται

pfizer (2)
sanofiaventis (2)
roche (2)