Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

InLance

Ο τέλειος συνδυασμός In-house και Freelance

Με το InLance είναι πρακτικά αδύνατο να χαθεί μια προθεσμία έργου ή να παραδοθεί μετάφραση με ποιοτικά λάθη.

Το σύστημα αυτό έχει βοηθήσει την εταιρεία μας να μειώσει δραματικά τα μεταφραστικά κόστη των πελατών καθώς και να αυξήσει την ποιότητα των μεταφράσεών μας πέρα και πάνω από τα πρότυπα της αγοράς της μετάφρασης.

Το σύστημα InLance βασίζεται σε δύο δεκαετίες εμπειρίας στη διαχείριση σύνθετων έργων μετάφρασης και τοπικοποίησης. Έχει επαναπροσδιορίσει την επίσημη μετάφραση και το localization, επιτρέποντας σε ελεύθερους επαγγελματίες και τους υπαλλήλους μιας εταιρείας να εργάζονται και να συνεργάζονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε ένα ελεγχόμενο και ρυθμιζόμενο περιβάλλον.

Το σύστημα InLance χρησιμοποιεί προηγμένους αλγόριθμους και μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο 24/7 από τα έργα μετάφρασης και localization της Intertranslations. Οι διαχειριστές έργων μας είναι σε θέση να «διαχειριστούν μέσω εξαίρεσης», χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις παραγωγικότητας και ποιότητας InLance.

Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει μια καθυστέρηση ή χαμηλή ποιότητα σε ένα έργο, τόσο ο γλωσσολόγος και ο διαχειριστής του έργου ενημερώνονται αυτόματα ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα. Το ίδιο ισχύει και για τις ερωτήσεις & απαντήσεις: Μόλις το σύστημα ανιχνεύσει ζήτημα ποιότητας, ειδοποιεί το γλωσσολόγο και το διαχειριστή του έργου, επισημαίνοντας τον αριθμό και το είδος των προβλημάτων. Στη συνέχεια, το σύστημα προτρέπει το μεταφραστή ώστε να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top