Εργασίες Υλοποίησης Μεταφραστικού Έργου

Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και εργασίες για την εκτέλεση του μεταφραστικού έργου

H Intertranslations χρησιμοποιεί διεθνώς καθορισμένα πρότυπα εκτέλεσης μεταφραστικών έργων τα οποία βοηθούν τους επαγγελματίες μεταφραστές μας στη διεκπεραίωση των εργασιών και των καθηκόντων τους, με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης.

Οι Εργασίες Υλοποίησης Μεταφραστικού Έργου περιλαμβάνουν τρία διακεκριμένα στάδια.

Α. Προκαταρκτικό στάδιο παραγωγής

Β. Στάδιο παραγωγής

Γ. Μετα-παραγωγικό στάδιο