Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Εργασίες Υλοποίησης Μεταφραστικού Έργου

Διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα και εργασίες για την εκτέλεση του μεταφραστικού έργου

H Intertranslations χρησιμοποιεί διεθνώς καθορισμένα πρότυπα εκτέλεσης μεταφραστικών έργων τα οποία βοηθούν τους επαγγελματίες μεταφραστές μας στη διεκπεραίωση των εργασιών και των καθηκόντων τους, με σκοπό την έγκαιρη επίτευξη υψηλών επιπέδων απόδοσης.

Οι Εργασίες Υλοποίησης Μεταφραστικού Έργου περιλαμβάνουν τρία διακεκριμένα στάδια.

Α. Προκαταρκτικό στάδιο παραγωγής

Β. Στάδιο παραγωγής

Γ. Μετα-παραγωγικό στάδιο

Α. Προκαταρκτικό στάδιο παραγωγής

Παραλαβή συνοπτικής ενημέρωσης από τον πελάτη σχετικά με όλες τις υποστηρικτικές πληροφορίες για την αγορά για την οποία προορίζεται και τις ιδιαίτερες ανάγκες του έργου

Παραλαβή αρχείων και αξιολόγηση, με την εξαγωγή κειμένου έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η χρήση μεταφραστικών εργαλείων και προετοιμασία μεταφραστικών μνημών

Προετοιμασία εργαλείων μετάφρασης / τοπικοποίησης

Δημιουργία εγχειριδίου οδηγιών έργου για τους μεταφραστές

Β. Στάδιο παραγωγής

Μετάφραση: Απόδοση του κειμένου-πηγή στη γλώσσα-στόχο

Επεξεργασία: Διασφάλιση της ακρίβειας και πολιτιστικής καταλληλότητας των επίσημων μεταφράσεων

Τεχνικός έλεγχος με την ολοκλήρωση της μετάφρασης: Έλεγχος και διευθέτηση έτσι ώστε κάθε προστατευτική μετα-ετικέτα από τα αρχεία που επιστρέφουν από τη μετάφραση να είναι σε σωστή σειρά και να προβάλει τη μετάφραση με την αρχική της μορφοποίηση (εφαρμογή προέλευσης)

DTP ή στήσιμο: Χρήση ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (για έγγραφα) ή/και προγραμματισμού (για υποστήριξη, διαδίκτυο, περιβάλλον χρήστη/λογισμικού, κ.λπ.) για το στήσιμο του απαιτούμενου παραδοτέου στη γλώσσα-στόχο

Διόρθωση / γλωσσική διασφάλιση ποιότητας QA (Quality Assurance): Επαλήθευση ότι η ολοκληρωμένη εργασία είναι σύμμορφη ως προς τις οδηγίες του πελάτη σχετικά με τη μορφοποίηση, το στυλ παρουσίασης και το περιεχόμενο, αλλά και συνεπής ως προς την αρχική ενημέρωση που δόθηκε από τον πελάτη. Τα αποτελέσματα και τα σχόλια της αναθεώρησης καταγράφονται σε ένα έντυπο Επιθεώρησης Γλωσσικής Ποιότητας LQI (Language Quality Inspection)

Τοπικοποίηση γραφικών: Μετάφραση κειμένου γραφικών και προσαρμογή μεγέθους, κατά περίπτωση

Τελικός έλεγχος QA: Η μετάφραση ελέγχεται και πιστοποιείται από Ειδικούς Περιεχομένου SΜΕ (Subject Matter Expert) ή διεξάγεται υφολογικός έλεγχος. Η διασφάλιση της ακρίβειας του ειδικευμένου περιεχομένου και της ορολογίας του μεταφρασμένου κειμένου διεξάγεται από ειδικό του τομέα με βαθιά γνώση του εκάστοτε τομέα και της γλώσσας-στόχου

Γ. Μετα-παραγωγικό στάδιο

Επισκόπηση Έργου σε Κανονική Λειτουργία PPR (Post Project Review): Αυτή διεξάγεται για τον εντοπισμό οποιωνδήποτε ζητημάτων ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια ενός έργου αλλά και για την επίλυσή τους εν όψει μελλοντικών έργων

Τελική παραγωγή και παράδοση: Δημιουργία του τελικού παραδοτέου, όπως .doc, PDF, XML, περιεχόμενο Web, περιεχόμενο Λογισμικού, κ.λπ.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top