Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Ειδικευμένη Ομάδα Μεταφραστικού Έργου

Η ομάδα που μπορεί να φέρει εις πέρας το πιο απαιτητικό μεταφραστικό έργο, το δικό σας.

Για τη επιτυχή διεκπεραίωση ενός μεταφραστικού project, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δημιουργία ειδικευμένης ομάδας μεταφραστικού έργου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του κάθε πελάτη.

Τα στελέχη που απαρτίζουν τις ειδικευμένες μεταφραστικές ομάδες της Intertranslations κατέχουν εκτός των άλλων:

• κατάλληλα πιστοποιητικά εκπαίδευσης και εργασιακής εμπειρίας

• ικανότητα μετάφρασης με ταχύτητα και ακρίβεια

• γνώση της γλώσσας-πηγής και της γλώσσας-στόχου (όλοι οι μεταφραστές μας μεταφράζουν προς τη μητρική τους)

• ικανότητα πιστής αναπαραγωγής του τεχνικού περιεχομένου και του ύφους της γλώσσας οποιουδήποτε κειμένου

• ικανότητα χρήσης της ορολογίας με ακρίβεια και συνέπεια

• ανώτερες δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Επιτυχημένο μεταφραστικό έργο είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από ένα σύνολο διεργασιών της ειδικευμένης ομάδας μεταφραστικού έργου, που περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση απαιτήσεων, το σωστό σχεδιασμό, την υλοποίηση τεχνικών διασφάλισης ποιότητας και του συστηματικού ελέγχου.

Η Intertranslations με βάση τη συλλογή εξειδικευμένων και δοκιμασμένων μεταφραστών και συνεργατών που έχει συσσωρεύσει κατά την 20ετή της εμπειρία, δημιουργεί αφοσιωμένες ομάδες μεταφραστικού έργου ανάλογα με τον τομέα και τις ανάγκες των πελατών. Οι ομάδες αυτές περιέχουν κατά περίπτωση στελέχη όπως:

• Σύμβουλος Πωλήσεων (Account Manager): Ο Σύμβουλος Πωλήσεων λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και ομάδας παραγωγής και διαχείρισης μεταφραστικού έργου με σκοπό τη διασφάλιση και εκπλήρωση όλων των δεσμεύσεων της εταιρείας.

• Διαχειριστής Έργου (Project Manager): Ο Διαχειριστής Έργου (PM) επιλέγεται βάσει των γνώσεων του τομέα και της ειδίκευσής του. Ο Διαχειριστής Έργου είναι υπεύθυνος για την ημερήσια παραγωγή έργου, την επιλογή της μεταφραστικής ομάδας, τις αναφορές προόδου, την οικονομική διαχείριση, τη γλωσσική ποιότητα, την προετοιμασία των εργαλείων τοπικοποίησης και για άλλες μεταφραστικές οδηγίες. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην ενότητα «Προκαταρκτικό στάδιο παραγωγής»

• Τομεοκεντρική μεταφραστική ομάδα: Η μεταφραστική ομάδα διαμορφώνεται ανάλογα με τον τομέα, τον όγκο και τις γλώσσες εργασίας. Όλα τα μέλη της ομάδας (μεταφραστές, διορθωτές, ειδικοί τομέα) περνούν από μία αυστηρή δοκιμασία απόδοσης ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένη για τον τομέα προκειμένου να ενταχθούν στην ομάδα της Intertranslations.

• Ειδικοί στη μετάφραση με χρήση υπολογιστικών εργαλείων (CAT): Οι διαχειριστές έργου και οι μεταφραστές μας είναι ειδικοί στη χρήση των μεταφραστικών εργαλείων CAT και υπεύθυνοι για την ανάλυση και την προετοιμασία των αρχείων προς χρήση με την αξιοποίηση λογισμικού μεταφραστικής μνήμης

• Στελέχη υποστήριξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων: Αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζει τη διεργασία παραγωγής μεταφράσεων

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top