Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP) ειδικά για εσάς

Η Intertranslations παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης σε πολλές γλώσσες για βιβλία, φυλλάδια, καταλόγους, διαφημιστικό υλικό, εκθέσεις και εγχειρίδια. Μια ειδικευμένη ομάδα εξασφαλίζει ταχύ χρόνο ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένο επίπεδο υπηρεσίας υψηλής ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, η ομάδα μας εξάγει το κείμενο του πρωτοτύπου από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία και το αντικαθιστά με το μεταφρασμένο κείμενο ενώ, παράλληλα, διατηρεί το νόημα του πρωτότυπου μηνύματος σε μορφή κατάλληλη για το κοινό της αγοράς στην οποία απευθύνεται.