Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση (DTP) ειδικά για εσάς

Η Intertranslations παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης σε πολλές γλώσσες για βιβλία, φυλλάδια, καταλόγους, διαφημιστικό υλικό, εκθέσεις και εγχειρίδια. Μια ειδικευμένη ομάδα εξασφαλίζει ταχύ χρόνο ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένο επίπεδο υπηρεσίας υψηλής ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, η ομάδα μας εξάγει το κείμενο του πρωτοτύπου από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία και το αντικαθιστά με το μεταφρασμένο κείμενο ενώ, παράλληλα, διατηρεί το νόημα του πρωτότυπου μηνύματος σε μορφή κατάλληλη για το κοινό της αγοράς στην οποία απευθύνεται.

Η εταιρεία υποστηρίζει τις περισσότερες εμπορικές εφαρμογές, σε περιβάλλοντα Microsoft Windows και Apple macOS, όπως:

Λογισμικό ηλεκτρονικής σελιδοποίησης (DTP)
* Microsoft Office Suite
* Open Office
* QuarkXpress
* InDesign
* Framemaker

Λογισμικό διανυσματικών γραφικών (Vector Graphics)
* Illustrator

Λογισμικό γραφικών
* Photoshop
* Adobe Acrobat

Η Intertranslations καλύπτει ολοκληρωμένα τις ανάγκες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης των πελατών της με τις εξής υπηρεσίες:

• βιβλιοδεσία
* ηλεκτρονική σήμανση (tagging)
* κωδικοποίηση
* Ανεύρεση Ηλεκτρονικών Δεδομένων (EDD)
* παράδοση και διανομή εγγράφων
* απεικόνιση και έγχρωμη εκτύπωση
* πολύγλωσση επεξεργασία οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων (OCR)
* τυπογραφική και εκτυπωτική υποστήριξη σε γλώσσες με κάθε είδους αλφαβητικούς χαρακτήρες και ιδεογράμματα
* υπηρεσίες εκτύπωσης μέσω του τμήματος Ψηφιακής Εκτύπωσης και Εκτύπωσης Offset

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top