Υπηρεσίες Υποστήριξης

Όχι μόνο μετάφραση!

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Εκτός από τις βασικές υπηρεσίες της μετάφρασης, της τοπικοποίησης και της διερμηνείας, η Intertranslations παρέχει και όλες τις σχετικές υποστηρικτικές υπηρεσίες, στο ίδιο υψηλό επίπεδο.

Η Intertranslations είναι το one-stop shop για κάθε ανάγκη σχετική με γλωσσικές υπηρεσίες, για πελάτες κάθε είδους: από τον καλά πληροφορημένο ιδιώτη έως την απαιτητική πολυεθνική.

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Επιμέλεια και Κειμενογράφηση

Επιμέλεια και Κειμενογράφηση

Στην Intertranslations, η βέλτιστη ποιότητα των παραδοτέων διασφαλίζεται από επαγγελματίες αναθεωρητές, επιμελητές και κειμενογράφους.

Ο άψογος χειρισμός της γλώσσας, οι γνώσεις και η αναπτυγμένη κριτική σκέψη είναι προσόντα που τους καθιστούν ικανούς για την τελική προσαρμογή της μετάφρασης στις εκάστοτε απαιτήσεις με τελικό στόχο την εκπλήρωση των μεταφραστικών προτύπων και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Σχεδιασμός Γραφικών

Η Intertranslations προσφέρει υπηρεσίες σχεδιασμού γραφικών για εταιρείες και ιδιώτες. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και της προθεσμίας του πελάτη, η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει συμβουλές για οικονομικά αποδοτικότερο και ταχύτερο τρόπο επίτευξης των εταιρικών στόχων του.

Οι γραφίστες, οι ειδικοί στον τομέα της τεχνολογίας, οι μεταφραστές και οι επιμελητές μας συνεργάζονται άρρηκτα για την τήρηση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων κάθε γλώσσας και προτείνουν λύσεις για την πλήρη εναρμόνιση του κειμένου με τους πολιτισμούς ή τις αγορές-στόχους.

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Ηλεκτρονική Σελιδοποίηση

Η Intertranslations παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικής σελιδοποίησης σε πολλές γλώσσες για βιβλία, φυλλάδια, καταλόγους, διαφημιστικό υλικό, εκθέσεις και εγχειρίδια. Μια ειδικευμένη ομάδα εξασφαλίζει ταχύ χρόνο ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με βελτιστοποιημένο επίπεδο υπηρεσίας υψηλής ποιότητας.

Κατά τη διάρκεια της διεργασίας ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, η ομάδα μας εξάγει το κείμενο του πρωτοτύπου από τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά αρχεία και το αντικαθιστά με το μεταφρασμένο κείμενο ενώ, παράλληλα, διατηρεί το νόημα του πρωτότυπου μηνύματος σε μορφή κατάλληλη για το κοινό της αγοράς στην οποία απευθύνεται.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top