Μεταφραστική Ορολογία

Η Intertranslations οργανώνει τη μεταφραστική σας ορολογία σε εύχρηστες βάσεις δεδομένων

Σε ό,τι αφορά θέματα ορολογίας, η Intertranslations συνεργάζεται με ειδικούς γλωσσολόγους και επιστήμονες ορολόγους, οι οποίοι ειδικεύονται σε συγκεκριμένα μεταφραστικά πεδία.

Η εταιρεία παρέχει στους συνεργάτες της συνεχή πρόσβαση σε μεταφραστικά εργαλεία, όπως βάσεις δεδομένων, γλωσσάρια και λεξικά για τη διασφάλιση συνεπών αποτελεσμάτων. Σε όλα τα ειδικά κείμενα, τα εργαλεία αυτά εξασφαλίζουν τη συνέπεια και την τεχνική ακρίβεια, η οποία διασφαλίζει οικονομικά αποδοτικές μεταφραστικές υπηρεσίες για τους πελάτες μας.

Συνεχίζοντας τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της, η Intertranslations επενδύει συνεχώς στην υποδομή της και στα πιο πρόσφατα Συστήματα Μεταφραστικών Μνημών και Διαχείρισης Ορολογίας. Πιο συγκεκριμένα, η Intertranslations έχει προβεί στην απόκτηση των συστημάτων:

• Terminology Management – SDL MultiTerm Server 2015

• Translation Memory – SDL TM Server 2015