Προσέγγιση Μεταφραστικού Έργου

Μεθοδολογία Μετάφρασης για εξαιρετικές επιδόσεις στους τομείς κόστους, ποιότητας, εξυπηρέτησης και χρόνου

Στην Intertranslations οι μεταφράσεις υψηλής ποιότητας βασίζονται στην άριστη διαχείριση του μεταφραστικού έργου. Τα στελέχη μας συνεργάζονται στενά μαζί σας για να αναπτύξουν μια προσωποποιημένη διαδικασία ώστε να ανταποκριθούν στις ακριβείς απαιτήσεις και προθεσμίες σας. Σκοπός μας είναι να διευθετήσουμε τα έργα μετάφρασης και τοπικοποίησής σας με συνεχή επικοινωνία και τήρηση των από κοινού συμφωνημένων παραδοτέων.

Η Intertranslations δεσμεύεται έναντι των πελατών της για την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και της τεχνολογίας αιχμής κατά την εκτέλεση των μεταφραστικών έργων. Για το σκοπό αυτό, η ομάδα διαχείρισης μεταφραστικού έργου παρακολουθεί στενά τις διαδικασίες παραγωγής καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μεταφραστικά έργα παραδίδονται με τον πλέον έγκαιρο, αποτελεσματικό και ποιοτικό τρόπο.