Τοπικοποίηση

Localization Λογισμικού και Παιχνιδιών

Ο κόσμος της μετάφρασης και της τοπικοποίησης λογισμικού και παιχνιδιών είναι ιδιαιτέρως συναρπαστικός και ελκυστικός καθώς εμπεριέχει μοναδικές προκλήσεις αλλά και αντίστοιχα αποτελέσματα. Στην Intertranslations έχουμε σαν πρωταρχικό σκοπό να ανταποκρινόμαστε με ταχύτητα και συνέπεια στις ανάγκες για software localization κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο.

Η Intertranslations παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το λογισμικό και τα παιχνίδια τους με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τελικών χρηστών και της στοχευμένης αγοράς τους. Με αυτή την υπηρεσία, οι διεθνείς πελάτες μας έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν μία ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά. Xάρη στα ειδικευμένα στελέχη της, η Intertranslations πρωταγωνιστεί σε αυτή τη βιομηχανία που κινητήριος μοχλός της είναι η αλλαγή.

Μεταφράστε την ιστοσελίδα, το λογισμικό ή τα παιχνίδια σας σε οποιαδήποτε γλώσσα και διευκολύνετε τους δυνητικούς πελάτες σας να διαβάσουν όλες τις πληροφορίες στη μητρική τους γλώσσα. Εργαζόμαστε με όλα τα μεταφραστικά εργαλεία CAT και για αυτό είμαστε σε θέση να σας παραδώσουμε αρχεία ίδιου τύπου μεταφρασμένα στις επιθυμητές γλώσσες, διατηρώντας την αρχική δομή του λογισμικού.

Η διαχείριση έργων τοπικοποίησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η ανάλυση των απαιτήσεων του localization project και η προετοιμασία του περιβάλλοντος δημιουργίας, ενώ στο δεύτερο στάδιο γίνεται η εκ νέου ενσωμάτωση στοιχείων του λογισμικού προέλευσης για τη διεργασία της μετάφρασης, έτσι ώστε ο κάθε χρήστης να έχει τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης και διαχείρισης των εργασιών.