Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις

Μετατρέψτε τις μεταφράσεις σε κέρδος εδώ!

Το τμήμα χρηματοοικονομικών μεταφράσεων της Intertranslations έχει εξελιχθεί παράλληλα με τις ανάγκες μετάφρασης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγαλύτερων οικονομικών οίκων του κόσμου.

Ως αποτέλεσμα οι μεταφράσεις οικονομικών έργων της εταιρείας είναι ποιοτικά άρτιες με τα πιο υψηλά standards και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση των οικονομικών συνδέσμων μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας.

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας για οικονομικές μεταφράσεις, μπορείτε να εμπιστευθείτε την Intertranslations για να προσεγγίσετε τους πελάτες σας άμεσα και με σαφήνεια, να αναπτύξετε νέες επιχειρηματικές σχέσεις ή να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους υπαλλήλους σας στο εξωτερικό.

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες και να επωφεληθείτε από την μακρά εμπειρία μας στον τομέα της οικονομικής μετάφρασης, σε έργα όπως:

• Μεταφράσεις Ισολογισμών • Μεταφράσεις Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων
• Μεταφράσεις Ετησίων Εκθέσεων • Μεταφράσεις Αποδεικτικών Κυριότητας
• Μεταφράσεις Παραγώγων • Μεταφράσεις Εκκαθαρίσεων
• Μεταφράσεις Μετοχών • Μεταφράσεις Συμφωνητικών
• Μεταφράσεις Συμβάσεων • Μεταφράσεις Συγχωνεύσεων
• Μεταφράσεις Κοινοπραξιών • Μεταφράσεις Αναλύσεων
• Μεταφράσεις Προϋπολογισμών • Μεταφράσεις Πληροφορίων Μετόχων
• Μεταφράσεις Εξαγορών • Μεταφράσεις Διαθέσεων
• Μεταφράσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων • Μεταφράσεις Ασφαλιστήριων Συμβολαίων
• Μεταφράσεις Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ • Μεταφράσεις Κίνησης Λογαριασμών
• Μεταφράσεις Οικονομικών Φακέλων • Μεταφράσεις Υπεραναλήψεων
• Μεταφράσεις Επιχειρηματικών Απαιτήσεων • Μεταφράσεις Δανείων

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Χάρη στην εξειδικευμένη υποδομή και τις υπηρεσίες για χρηματοοικονομικές μεταφράσεις που παρέχει η Intertranslations, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε εύκολα τα μεταφραστικά σας έργα από την αρχή έως και την παράδοση τους και να είστε σε στενή επικοινωνία με τον διαχειριστή του έργου σας αλλά και τον ειδικά εντεταλμένο μεταφραστικό σας σύμβουλο.

Η στήριξή μας με ακριβείς και άμεσες μεταφράσεις προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας τους. Με αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, η Intertranslations είναι ο βασικός συνεργάτης μεταφραστικών υπηρεσιών για πλήθος εταιρειών και ιδρυμάτων του οικονομικού τομέα.

Μας εμπιστεύονται

athexgroup (1)
euroxx (1)