Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Χρηματοοικονομικές Μεταφράσεις

Μετατρέψτε τις μεταφράσεις σε κέρδος εδώ!

Χάρη στην εξειδικευμένη υποδομή και τις υπηρεσίες για χρηματοοικονομικές μεταφράσεις που παρέχει η Intertranslations, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε εύκολα τα μεταφραστικά σας έργα από την αρχή έως και την παράδοση τους και να είστε σε στενή επικοινωνία με τον διαχειριστή του έργου σας αλλά και τον ειδικά εντεταλμένο μεταφραστικό σας σύμβουλο.

Η στήριξή μας με ακριβείς και άμεσες μεταφράσεις προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και ιδρύματα έχει ως στόχο την ανάπτυξη της διεθνούς παρουσίας τους. Με αυτόν τον πρωταρχικό στόχο, η Intertranslations είναι ο βασικός συνεργάτης μεταφραστικών υπηρεσιών για πλήθος εταιρειών και ιδρυμάτων του οικονομικού τομέα.

Το τμήμα χρηματοοικονομικών μεταφράσεων της Intertranslations έχει εξελιχθεί παράλληλα με τις ανάγκες μετάφρασης του χρηματοπιστωτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μεγαλύτερων οικονομικών οίκων του κόσμου.

Ως αποτέλεσμα οι μεταφράσεις οικονομικών έργων της εταιρείας είναι ποιοτικά άρτιες με τα πιο υψηλά standards και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διατήρηση των οικονομικών συνδέσμων μεταξύ της Ελλάδας και της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας.

Όποιες και αν είναι οι απαιτήσεις σας για οικονομικές μεταφράσεις, μπορείτε να εμπιστευθείτε την Intertranslations για να προσεγγίσετε τους πελάτες σας άμεσα και με σαφήνεια, να αναπτύξετε νέες επιχειρηματικές σχέσεις ή να επικοινωνήσετε αποτελεσματικά με τους υπαλλήλους σας στο εξωτερικό.

Σας προσφέρουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσετε στο έπακρο τις μεταφραστικές μας υπηρεσίες και να επωφεληθείτε από την μακρά εμπειρία μας στον τομέα της οικονομικής μετάφρασης, σε έργα όπως:

 • Μεταφράσεις Ισολογισμών
 • Μεταφράσεις Ετησίων Εκθέσεων
 • Μεταφράσεις Παραγώγων
 • Μεταφράσεις Μετοχών
 • Μεταφράσεις Συμβάσεων
 • Μεταφράσεις Κοινοπραξιών
 • Μεταφράσεις Προϋπολογισμών
 • Μεταφράσεις Εξαγορών
 • Μεταφράσεις Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Μεταφράσεις Ασφαλιστικού Μάρκετινγκ
 • Μεταφράσεις Οικονομικών Φακέλων
 • Μεταφράσεις Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
 • Μεταφράσεις Χρηματοοικονομικών Αναλύσεων
 • Μεταφράσεις Αποδεικτικών Κυριότητας
 • Μεταφράσεις Εκκαθαρίσεων
 • Μεταφράσεις Συμφωνητικών
 • Μεταφράσεις Συγχωνεύσεων
 • Μεταφράσεις Αναλύσεων
 • Μεταφράσεις Πληροφορίων Μετόχων
 • Μεταφράσεις Διαθέσεων
 • Μεταφράσεις Ασφαλιστήριων Συμβολαίων
 • Μεταφράσεις Κίνησης Λογαριασμών
 • Μεταφράσεις Υπεραναλήψεων
 • Μεταφράσεις Δανείων
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top