Μεταφράσεις για τη Βιομηχανία και τις Κατασκευές

Για "ελαφρύ ή βαρύ" εξοπλισμό βασιστείτε σε εμάς!

Η εμπειρία της Intertranslations στις κατασκευαστικές μεταφράσεις έχει χτιστεί κατά τη διάρκεια 20 ετών με έργα για τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου παγκοσμίως ώστε να είναι ο ιδανικός συνεργάτης για τις μεταφραστικές ανάγκες.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών οργανώνουν στην εντέλεια την αλυσίδα εφοδιασμού τους και οι μεταφράσεις δεν αποτελούν εξαίρεση. Η Intertranslations μεταφράζει τις πληροφορίες σε επικοινωνία ώστε να είναι ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μηχανολογικές μεταφράσεις και μεταφράσεις μηχανημάτων

Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας έχουν εκτενή γνώση και εμπειρία στον κλάδο κατασκευής μηχανημάτων, έχοντας εκτελέσει:

Μεταφράσεις Γεωργικών Μηχανημάτων Μεταφράσεις Μηχανημάτων Κατασκευών
Μεταφράσεις Εξοπλισμού Εξόρυξης Μεταφράσεις Ηλεκτρικών Εργαλείων και Εργαλείων Χειρός
Μεταφράσεις Μεταλλουργικού Εξοπλισμού Μεταφράσεις Μηχανημάτων Αερισμού, Θέρμανσης και Κλιματισμού
Μεταφράσεις Εξοπλισμού Εμπορικής Ψύξης Μεταφράσεις Κατασκευών Εμπορικού Τομέα και Τομέα Εξυπηρέτησης
Μεταφράσεις Μετάδοσης Ισχύος, Κινητήρα, Τουρμπίνας Μεταφράσεις Βιομηχανικού Εξοπλισμού και Εξοπλισμού Γενικής Χρήσης

Μεταφράσεις υλικού τεκμηρίωσης και περιεχομένου κατασκευαστικού εξοπλισμού

Αντιλαμβανόμαστε τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο του κατασκευαστικού εξοπλισμού και ανταποκρινόμαστε με μεταφράσεις ακριβείς, πλήρεις, προσαρμοσμένες σε κάθε επιμέρους αγορά, όπως:

Μεταφράσεις Καταλόγων Προϊόντων Μεταφράσεις Πληροφοριακών Δελτίων
Μεταφράσεις Προδιαγραφών Προϊόντων και Αναφοράς Μεταφράσεις Εγχειριδίων Εγκατάστασης
Μεταφράσεις Σήμανσης Μεταφράσεις Υλικού Μάρκετινγκ
Μεταφράσεις Εντύπων Καταχώρησης Προϊόντων Μεταφράσεις Εκπαιδευτικού Υλικού
Μεταφράσεις Εγχειριδίων Χρήστη Μεταφράσεις Τεχνικών Εγχειριδίων
Μεταφράσεις Κανονιστικών Εντύπων και Εγγράφων Μεταφράσεις Οδηγών Γρήγορης Αναφοράς
Μεταφράσεις Έντυπου Υλικού Εγγύησης Μεταφράσεις Φύλλων Εργασίας
Μεταφράσεις Εγγράφων Εγγύησης Μεταφράσεις Τεχνικών Φυλλαδίων

Η Intertranslations έχει χτίσει την τεχνολογία και τη συνοδεύει με διαδικασίες που ανταποκρίνονται αποκλειστικά στις ανάγκες του βιομηχανικού κλάδου.

Οι αποκλειστικές ομάδες ειδικευμένων μεταφραστών εξασφαλίζουν την ποιότητα και την ακρίβεια των μεταφράσεών σας, ενώ το InLance σας δίνει τη δυνατότητα να την ελέγχετε και να επεμβαίνετε στη διαχείριση της απόδοσης των μεταφραστών που εκτελούν το έργο σας.

Μας εμπιστεύονται

bosch (2)
sandvik (2)
rotem (2)