Εγγύηση

Εγγυόμαστε, με διεθνείς πιστοποιήσεις, την ασφάλεια των δεδομένων σας

Εγγύηση

Η Intertranslations είναι μια από τις πρωτοπόρες μεταφραστικές εταιρείες σε επίπεδα πιστοποιήσεων στην ασφάλεια δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πέρα από τις βασικές Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Εμπιστευτικότητας, η Intertranslations κατέχει μια σειρά από διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ασφάλειας και ποιότητας υπηρεσιών:

ISO/IEC 27001:2013
ISO 9001:2008
ISO 17100:2015
EN 15038:2006

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η Intertranslations κατέχει μια σειρά από πιστοποιήσεις ποιότητας και ασφάλειας από διεθνείς οργανισμούς που τη διαφοροποιούν όχι μόνο σε Ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Συλλογή και χρήση δεδομένων

Η Intertranslations σέβεται τις ανησυχίες σας για ζητήματα που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα σας. H ασφάλεια των δεδομένων σας είναι πρωταρχικής σημασίας για την Intertranslations η οποία συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679.

Η Intertranslations ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μόνο στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Εμπιστευτικότητα

Εμπιστευτικότητα

Εδώ μπορείτε να βρείτε και να διαβάσετε τη σύμβαση με βάση την οποία οι πελάτες και η Intertranslations προχωράνε στη συνεργασία με την ανάθεση κάθε μεταφραστικού έργου. Η σύμβαση περιέχει, εκτός των άλλων, τις υποχρεώσεις του κάθε μέρους προς το άλλο.

Ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει στην:
Intertranslations Α.Ε.

Καταχωρημένη διεύθυνση:
Intertranslations Α.Ε.
Ελ. Βενιζέλου 4 Καλλιθέα
Αθήνα 17676
Ελλάδα

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top