Βασικές Αρμοδιότητες

Οι διαδικασίες που ακολουθεί η εξειδικευμένη ομάδα μεταφραστικού έργου

Με εμπειρία 20 ετών, η Intertranslations έχει σχεδιάσει με λεπτομέρεια τις βασικές αρμοδιότητες του κάθε τμήματος των εξειδικευμένων ομάδων διαχείρισης μεταφραστικών έργων. Οι εργασίες της ομάδας ξεπερνούν την απλή μετάφραση και περιλαμβάνουν τον ορισμό του αντικειμένου, τον εντοπισμό των ζητημάτων αναφοράς, τη δημιουργία μεθόδων επίλυσης, τον εντοπισμό των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτείται, τον καθορισμό των βασικών κριτηρίων απόδοσης κ.α.

Η Intertranslations χρησιμοποιεί τους βέλτιστους πόρους διαχείρισης και ως εκ τούτου ανταποκρίνεται με επιτυχία στην παράδοση μεταφραστικών έργων υψηλής ποιότητας στα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται από τους πελάτες της, συχνά υπερκαλύπτοντας τις προσδοκίες των πελατών της.