Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Βασικές Αρμοδιότητες

Οι διαδικασίες που ακολουθεί η εξειδικευμένη ομάδα μεταφραστικού έργου

Η Intertranslations χρησιμοποιεί τους βέλτιστους πόρους διαχείρισης και ως εκ τούτου ανταποκρίνεται με επιτυχία στην παράδοση μεταφραστικών έργων υψηλής ποιότητας στα χρονικά πλαίσια που απαιτούνται από τους πελάτες της, συχνά υπερκαλύπτοντας τις προσδοκίες των πελατών της.

Με εμπειρία 20 ετών, η Intertranslations έχει σχεδιάσει με λεπτομέρεια τις βασικές αρμοδιότητες του κάθε τμήματος των εξειδικευμένων ομάδων διαχείρισης μεταφραστικών έργων. Οι εργασίες της ομάδας ξεπερνούν την απλή μετάφραση και περιλαμβάνουν τον ορισμό του αντικειμένου, τον εντοπισμό των ζητημάτων αναφοράς, τη δημιουργία μεθόδων επίλυσης, τον εντοπισμό των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που απαιτείται, τον καθορισμό των βασικών κριτηρίων απόδοσης κ.α.

Η ομάδα που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση και την παράδοση του έργου για λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη αποτελείται από τμήματα με συγκεκριμένες αρμοδιότητες για την εκτέλεση του εκάστοτε μεταφραστικού έργου.

• Μια αφοσιωμένη, ειδικευμένη ομάδα μεταφραστών που μεταφράζουν αποκλειστικά στη μητρική τους γλώσσα και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ποιότητα των παραδοτέων εντός κάθε προθεσμίας

• Διαχειριστές μεταφραστικών πόρων, αρμόδιοι για την αξιολόγηση και την εκπαίδευση των μεταφραστών έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις των πελατών

• Έμπειροι διαχειριστές έργου που έχουν ως κύριο στόχο την έγκαιρη παράδοση ποιοτικής μεταφραστικής εργασίας σε πολλές γλώσσες

• Καταρτισμένα στελέχη του τομέα της ηλεκτρονικής σελιδοποίησης, με ειδίκευση στη δημιουργία διάταξης και περιεχομένου για την παραγωγή ποιοτικών τελικών κειμένων

• Έμπειρα τεχνικά στελέχη με κατάρτιση στη δημιουργία υποδομών, εργαλείων και διαδικασιών με στόχο την άψογη υποστήριξη των μεταφραστών

• Έμπειρα στελέχη εταιρικής διαχείρισης που ειδικεύονται στη διαρκή βελτίωση διεργασιών και διαδικασιών

• Διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων, ειδικευμένοι στην παροχή της απαραίτητης τεχνικής υποδομής για τη διασφάλιση της ομαλής διαχείρισης διαφορετικών τύπων αρχείων

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top