Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον

Μεταφράσεις κλάσης Α+++!

Οι ενεργειακές και περιβαλλοντικές μεταφράσεις έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις, τόσο για την ασφάλεια των δεδομένων όσο και για την απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή. Δείτε πως η πιστοποιημένη με DIN και ISO Intertranslations υπερκαλύπτει και τις πιο απαιτητικές ανάγκες από πλευράς ασφαλείας.

Η Intertranslations μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε τις δικές σας μεταφραστικές μνήμες και γλωσσάρια, μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συνοχή στην ποιότητα των μεταφράσεων αλλά και προκύπτουν οικονομικά οφέλη για την εταιρεία σας.

Η Intertranslations παρέχει υψηλής ποιότητας μεταφράσεις στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος χάρη στις μεταφραστικές δεξιότητες τη γνώση του αντικειμένου και την εξειδικευμένη τεχνική εμπειρία των μεταφραστών της.

Κάθε ενεργειακή και περιβαλλοντική μετάφραση διεκπεραιώνεται από μεταφραστές που έχουν ως μητρική τη γλώσσα στην οποία μεταφράζεται το κείμενο και κατέχουν άριστα την ορολογία που χρησιμοποιούν οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες και εταιρείες στο κλάδο της ενέργειας.

 Η Intertranslations παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες επαγγελματικής μετάφρασης και τοπικοποίησης στους κλάδους ενέργειας και περιβάλλοντος.

Στα μεταφραστικά μας έργα συμπεριλαμβάνονται:

 • Μεταφράσεις διαδικασιών
 • Μεταφράσεις εγχειριδίων
 • Μεταφράσεις τεχνικού υλικού
 • Μεταφράσεις προτύπων
 • Μεταφράσεις οδηγιών ΕΕ
 • Μεταφράσεις διαγραμμάτων
 • Μεταφράσεις εταιρικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις συμβάσεων
 • Μεταφράσεις οικονομικών καταστάσεων
 • Μεταφράσεις δικαιολογητικών
 • Μεταφράσεις διαγωνισμών
 • Μεταφράσεις εγκαταστάσεων
 • Μεταφράσεις φυλλαδίων
 • Μεταφράσεις εκπαιδευτικού υλικού
 • Μεταφράσεις προδιαγραφών
 • Μεταφράσεις καταλόγων
 • Μεταφράσεις εσωτερικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις διαφημιστικών εγγράφων
 • Μεταφράσεις πρακτικών ΔΣ
 • Μεταφράσεις πιστοποιητικών
 • Μεταφράσεις προκηρύξεων
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top