Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Υποβοηθούμενη Μετάφραση (CAT)

Αξιοποιούμε την τεχνολογία Υποβοηθούμενης Μετάφρασης (CAT) προς όφελός σας

Παρά τα εκτενή πλεονεκτήματα τους, τα εργαλεία Υποβοηθούμενης Μετάφρασης και οι Μεταφραστικές Μνήμες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο από καταρτισμένα στελέχη και για μεγάλα μεταφραστικά έργα που παρουσιάζουν επαναληψιμότητα σε λέξεις ή/και προτάσεις.

Η τεχνολογία της Υποβοηθούμενης Μετάφρασης (Computer Assisted Translation – CAT) χρησιμοποιείται από την Intertranslations για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ακρίβειας των μεταφράσεων.

Είναι σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι τα υπολογιστικά εργαλεία μετάφρασης δε υποκαθιστούν, αλλά υποστηρίζουν τη μεταφραστική διεργασία. Οι επαγγελματίες μεταφραστές μας χρησιμοποιούν πάντα την κρίση και τη γλωσσική τους πείρα για να διασφαλιστεί η ποιότητα των επίσημων μεταφράσεών σας.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των Μεταφραστικών Μνημών και των εργαλείων Υποβοηθούμενης Μετάφρασης περιλαμβάνουν:

• Διατήρηση ενιαίας ορολογίας – ακόμη και αν η επακόλουθη μετάφραση έχει γίνει από άλλον μεταφραστή

• Μετάφραση υψηλών όγκων, με ενδελεχή συνέπεια και ύφος

• Σημαντική επιτάχυνση της μετάφρασης καθώς τα τμήματα που έχουν μεταφραστεί στο παρελθόν δεν μεταφράζονται ξανά, αλλά απλά ελέγχονται

• Χαμηλότερα κόστη καθώς μεταφράζονται λιγότερες λέξεις λόγω των περιοδικά ενημερωμένων κειμένων ή της επαναληπτικής δομής

• Διατήρηση ομοιογένειας και ταυτόσημης δομής κειμένου και γραφικών

• Η παροχή του μεταφρασμένου κειμένου στην μορφή πανομοιότυπη με αυτή του πρωτοτύπου

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top