Υποβοηθούμενη Μετάφραση (CAT)

Αξιοποιούμε την τεχνολογία Υποβοηθούμενης Μετάφρασης (CAT) προς όφελός σας

Η τεχνολογία της Υποβοηθούμενης Μετάφρασης (Computer Assisted Translation – CAT) χρησιμοποιείται από την Intertranslations για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ακρίβειας των μεταφράσεων.

Είναι σημαντικό να καταστεί αντιληπτό ότι τα υπολογιστικά εργαλεία μετάφρασης δε υποκαθιστούν, αλλά υποστηρίζουν τη μεταφραστική διεργασία. Οι επαγγελματίες μεταφραστές μας χρησιμοποιούν πάντα την κρίση και τη γλωσσική τους πείρα για να διασφαλιστεί η ποιότητα των επίσημων μεταφράσεών σας.

Παρά τα εκτενή πλεονεκτήματα τους, τα εργαλεία Υποβοηθούμενης Μετάφρασης και οι Μεταφραστικές Μνήμες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μόνο από καταρτισμένα στελέχη και για μεγάλα μεταφραστικά έργα που παρουσιάζουν επαναληψιμότητα σε λέξεις ή/και προτάσεις.