Ασφάλεια Μεταφράσεων

Τα μεταφραστικά δεδομένα σας είναι ασφαλή μαζί μας και μπορούμε να το αποδείξουμε.

Η πολιτική και πρακτική της Intertranslations ως προς την ασφάλεια δεδομένων και εγγράφων μετάφρασης είναι ασυναγώνιστη καθώς είμαστε έμπειροι και πιστοποιημένοι στην αποθήκευση και διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών και την προστασία από κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Το ISO 27001:2013 καθορίζει τις απαιτήσεις για τον καθορισμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία, την παρακολούθηση, την αναθεώρηση, τη διατήρηση και τη βελτίωση ενός τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών στο πλαίσιο των γενικών επιχειρηματικών κινδύνων του οργανισμού.