Επίσημες Μεταφράσεις - Επικύρωση

Δωρεάν η επίσημη επικύρωση των μεταφράσεών σας!

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει επίσημες μεταφράσεις δημόσιων και ιδιωτικών εγγράφων, με το κύρος και την αξιοπιστία που της προσδίδουν τα 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο.

Επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση απαιτείται για έγγραφα που πρόκειται να προσκομιστούν σε δημόσιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμους, Εφορίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Οι επίσημες μεταφράσεις φέρουν σφραγίδα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με δυνατότητα επικύρωσης. Στην Ελλάδα τη δυνατότητα αυτή έχουν: η μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δικηγόροι, γνώστες της σχετικής γλώσσας και εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο και οι μεταφραστές-πτυχιούχοι του Ιονίου Πανεπιστημίου, οι οποίοι αναλαμβάνουν μέσω της υπογραφής τους τη νομική ευθύνη για την εγκυρότητα και ακρίβεια της μετάφρασης ως προς το περιεχόμενό της.

Οι μεταφράσεις που πραγματοποιούνται και επικυρώνονται από την εταιρεία μας είναι ισάξιες με τις μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους ακριβώς σκοπούς. Η διαφορά έγκειται στην ταχύτητα παράδοσης για την οποία δεσμευόμαστε, καθώς έχουν παρατηρηθεί συχνά σημαντικές καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των έργων του κοινού από την εν λόγω υπηρεσία.

Παρέχουμε υπηρεσίες επίσημης μετάφρασης με δυνατότητα επικύρωσης σε περισσότερες από 20 γλώσσες και γλωσσικούς συνδυασμούς, για κάθε είδους έγγραφα, όπως: μεταφράσεις νομικών εγγράφων, μεταφράσεις πιστοποιητικών, μεταφράσεις πτυχίων πανεπιστημίου και πτυχίων ξένων γλωσσών, μεταφράσεις για βεβαιώσεις σπουδών, συμφωνητικά, φορολογικά έγγραφα και δικαστικές αποφάσεις.

Στην Intertranslations οι επίσημες μεταφράσεις εκπονούνται από ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών μεταφραστών, με τους δικηγόρους του νομικού μας τμήματος να αναλαμβάνουν την επικύρωση, πιστοποιώντας την εγκυρότητα της μετάφρασης των εγγράφων σας, σύμφωνα προς την κείμενη νομοθεσία.

Μέσω της επικύρωσης της μετάφρασης από δικηγόρο, τα έγγραφά σας αποκτούν πλήρη νομική ισχύ. Μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση, σε όλες τις συναλλαγές σας με κρατικούς φορείς και οργανισμούς, όπου τα δικαιολογητικά σας πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κράτους. Η επικύρωση, με άλλα λόγια, δεν εγγυάται απλώς την ποιότητα της μετάφρασης, αλλά την καθιστά επίσημο έγγραφο, με δυνατότητα κατάθεσης στην αρμόδια αρχή.

Σε περίπτωση που τα έγγραφά σας προορίζονται για κατάθεση σε αρχές και οργανισμούς του εξωτερικού, είναι απαραίτητο να διευκρινίσετε τις προϋποθέσεις του φορέα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατάθεση και η εταιρεία μας θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την κατάλληλη μεταφραστική υπηρεσία.

Η Intertranslations δύναται να καλύψει πλήρως τις μεταφραστικές σας ανάγκες με ταχύτητα και ανταγωνιστικές τιμές, τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), σεβόμενη την ιδιωτική φύση των προς μετάφραση επίσημων εγγράφων σας.

Δεχόμαστε αρχεία σε κάθε μορφή και δεσμευόμαστε για την άμεση παράδοσή τους και την αρτιότητα του μεταφραστικού αποτελέσματος. Το προσωπικό της εταιρείας μας θα είναι στη διάθεσή σας για να απαντήσει σε κάθε σας ερώτημα σχετικά με την προετοιμασία των εγγραφών σας και τις νόμιμες διαδικασίες που προβλέπονται για τις επίσημες μεταφράσεις, παρέχοντας αναλυτική ενημέρωση για την πορεία του έργου σας, από τη στιγμή της ανάθεσης έως και την παράδοση της επικυρωμένης μετάφρασης, τον απαιτούμενο χρόνο παράδοσης καθώς και τις χρεώσεις που εφαρμόζονται, με πλήρη διαφάνεια στην τιμολόγηση.

Γιατί εμάς;

Η Intertranslations είναι πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών μετάφρασης σύμφωνα προς τα διεθνή πρότυπα ISO 17100 και ISO 9001. Tα εν λόγω πρότυπα εγγυώνται μεταφραστικά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, καθώς το έργο σας αναλαμβάνει επαγγελματίας μεταφραστής που εργάζεται πάντα προς τη μητρική του γλώσσα, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ποιοτικός έλεγχος και αναθεώρηση σε κάθε στάδιο της μεταφραστικής διαδικασίας.