Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Επίσημες Μεταφράσεις – Επικύρωση επίσημης μετάφρασης

Δωρεάν η επικύρωση των μεταφράσεών σας!

Επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση απαιτείται για έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν σε δημόσιους φορείς, αρχές και υπηρεσίες της Ελλάδας ή του εξωτερικού, όπως Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμους, Εφορίες ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, και ιδιωτικούς φορείς, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.


Εμπιστευτείτε την Intertranslations για επίσημες μεταφράσεις εγγράφων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

✔️ Εικοσιεπταετής πείρα ✔️ Περισσότερα από 100 ζεύγη γλωσσών


Τι είναι η «επίσημη μετάφραση»;

Επίσημη μετάφραση είναι η μετάφραση που φέρει σφραγίδα από πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα βάσει νόμου. Στην Ελλάδα, επίσημες μεταφράσεις εγγράφων γίνονται από:

 • πιστοποιημένους μεταφραστές του Υπουργείου Εξωτερικών (παλαιότερα από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών),
 • δικηγόρους που διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης των σχετικών γλωσσών, και
 • πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΤΞΓΜΔ) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνουν με την υπογραφή τους τη νομική ευθύνη για την εγκυρότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια της μετάφρασής τους.Πού μπορώ να ζητήσω επίσημη μετάφραση πτυχίου, επικυρωμένη μετάφραση εγγράφων και πιστοποιητικών;

Η Intertranslations παρέχει επίσημες μεταφράσεις που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου.

Γιατί να επιλέξω την Intertranslations για επίσημες μεταφράσεις;

 • Σας ζητούν «επίσημη μετάφραση από δικηγόρο» ή «επίσημη μετάφραση του Υπουργείου Εξωτερικών»;

Παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις τόσο νομικά δεσμευτικές όσο και τα πρωτότυπα. Επιπλέον, οι επίσημες μεταφράσεις μας έχουν την ίδια ισχύ με τις επίσημες μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και τις επίσημες μεταφράσεις εγγράφων από δικηγόρο.

 • Χρειάζεστε άρτιες, ακριβείς και αξιόπιστες επίσημες μεταφράσεις;

Έχουμε πιστοποίηση ISO 17100:2015. Αυτό σημαίνει ότι:

 • συνεργαζόμαστε μόνο με εξειδικευμένους φυσικούς ομιλητές
 • παρέχουμε μεταφράσεις έτοιμες για επαγγελματική χρήση
 • παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις κατάλληλες για υποβολή στις αρμόδιες αρχές

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με βάση εξαιρετικά αυστηρά πρότυπα ποιότητας. Χάρη στο ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών μας, μπορούμε να μεταφράσουμε οποιοδήποτε νομικό έγγραφο ανεξαρτήτως επιπέδου δυσκολίας, από πτυχία έως νόμους και δικαστικές αποφάσεις.

Αξιολογούμε ενδελεχώς τις προκλήσεις κάθε κειμένου και αναθέτουμε τη μετάφραση στον πλέον κατάλληλο συνεργάτη.

Συγκροτούμε ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών ειδικά για τις ανάγκες του εγγράφου σας. Οι συνεργάτες μας επεξεργάζονται και μεταφράζουν το κείμενο σύμφωνα με τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας της Intertranslations. Τέλος, φροντίζουμε για την αναθεώρηση και τον έλεγχο της μετάφρασης, και σας παραδίδουμε το τελικό επίσημο κείμενο στη μορφή που επιθυμείτε!

 • Χρειάζεστε επίσημη μετάφραση για χώρα του εξωτερικού;

Οι επίσημες μεταφράσεις μας γίνονται δεκτές στην Ελλάδα αλλά και στις ακόλουθες χώρες:
Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδία.
Σημειώνουμε, επίσης, ότι παρέχουμε επίσημες μεταφράσεις επισημειώσεων (Apostille), με ισχύ σε όλες τις παραπάνω χώρες.

 • Σας πιέζει ο χρόνος;

Γνωρίζουμε από πολυετή πείρα πόσο σημαντική είναι η τήρηση των προθεσμιών, ιδίως όταν πρόκειται για νομικά θέματα. Με αίσθημα ευθύνης, φροντίζουμε να λαμβάνετε εγκαίρως τις επίσημες μεταφράσεις των εγγράφων μέσα στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 • Θέλετε να ενημερώνεστε τακτικά για το έργο σας;

Οι έμπειροι σύμβουλοί μας είναι στο πλευρό σας σε κάθε βήμα της μεταφραστικής διαδικασίας!

 • Ανησυχείτε επειδή τα πρωτότυπα έγγραφα είναι μη επεξεργάσιμα ή περιέχουν μη επεξεργάσιμα στοιχεία;

Αφήστε το πάνω μας! Οι γραφίστες μας μπορούν να εξαγάγουν κείμενα από οποιοδήποτε μη επεξεργάσιμο ή σαρωμένο αρχείο. Μετά την ολοκλήρωση της μετάφρασης, επεξεργάζονται το τελικό έγγραφο κατάλληλα ώστε να λάβετε το κείμενο-στόχο στη μορφή που επιθυμείτε.

 • Ανησυχείτε για την εμπιστευτικότητα;

Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε πλήρως! Η ασφάλεια των πληροφοριών είναι βασική μας προτεραιότητα. Συγκεκριμένα:

– Έχουμε πιστοποίηση ISO 27001:2013 — Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποίηση Cyber Essentials.

– Ακολουθούμε αυστηρά τις διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων (GDPR).

– Φροντίζουμε ώστε όλο το προσωπικό μας και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με τους οποίους συνεργαζόμαστε να υπογράφουν συμφωνίες τήρησης του απορρήτου (NDAs).

 • Χρειάζεστε μεταφραστική εταιρεία με ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης;

Εγγυόμαστε και επίσημα την ποιότητα των μεταφράσεών μας. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες μας καλύπτονται από ασφαλιστήριο συμβόλαιο αποζημίωσης. Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια αναφέρουμε ότι, στα 27 χρόνια λειτουργίας της εταιρείας μας, δεν χρειάστηκε ποτέ να κάνουμε χρήση του εν λόγω συμβολαίου.

 • Θέλετε σαφή εικόνα για τις χρεώσεις των μεταφράσεων;

Εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης του μεταφραστικού έργου. Συνεπώς, μπορούμε να εξασφαλίζουμε για τις μεταφράσεις μας προσιτές τιμές χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα. Αναλυτικά:

 • Θέλετε σαφή εικόνα για τις χρεώσεις των μεταφράσεων;

Εφαρμόζουμε καινοτόμες μεθόδους διαχείρισης του μεταφραστικού έργου. Συνεπώς, μπορούμε να εξασφαλίζουμε για τις επίσημες μεταφράσεις μας προσιτές τιμές χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην ποιότητα. Αναλυτικά:

– Διατυπώνουμε προσφορά για κάθε έργο με βάση το κόστος ανά λέξη. Επισημαίνουμε πως το κόστος των επαναλήψεων δεν χρεώνεται. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα πλέον εξειδικευμένα εργαλεία για να αναλύουμε τα αρχεία και να εντοπίζουμε τυχόν επαναλήψεις. Έτσι, χρεώνεστε μόνο μία φορά για τη μετάφραση επαναλαμβανόμενων φράσεων.

– Δημιουργούμε μεταφραστικές μνήμες αποκλειστικά για εσάς, καθώς και γλωσσάρι βασικών όρων, μόλις μας αναθέσετε το πρώτο έργο. Για κάθε μελλοντικό έργο σας, ελέγχουμε αν υπάρχουν πανομοιότυπες φράσεις στις μνήμες και χρεώνουμε μόνο τα νέα αποσπάσματα.


Εμπιστευτείτε την Intertranslations για τις μεταφραστικές σας ανάγκες.

✔️ Υψηλή ποιότητα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές  ✔️ Τήρηση προθεσμιών 

✔️ Ποικιλία μεταφραστικών υπηρεσιών  ✔️ ΕμπιστευτικότηταΜη επίσημες μεταφράσεις

Μεταφράσεις για ενημέρωση ή εσωτερική χρήση

 • Θέλετε να αποφύγετε τη χρέωση για μετάφραση υψηλότερου επιπέδου; Μήπως μια βασική μετάφραση θα κάλυπτε τις ανάγκες σας;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε! Η καλύτερη λύση σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η προηγμένη νευρωνική μηχανική μετάφραση (NMT). Πρόκειται για τεχνολογία σαφώς ανώτερη από άλλα συστήματα μηχανικής μετάφρασης, καθώς σχεδιάστηκε για να μαθαίνει γλώσσες όπως ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Στην Intertranslations μεταφράζουμε εδώ και 27 χρόνια κείμενα κάθε είδους. Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα και τους πόρους μας, δημιουργήσαμε τις δικές μας αξιόπιστες μεταφραστικές μνήμες και εκπαιδεύσαμε τα συστήματα μηχανικής μετάφρασης που χρησιμοποιούμε. Έτσι, είμαστε σε θέση να εξασφαλίζουμε στους πελάτες μας μια οικονομικά προσιτή επιλογή με εντυπωσιακή απόδοση.


Σας προσφέρουμε δωρεάν δείγμα!
Διαπιστώστε την ποιότητα της ΝΜΤ για να αποφασίσετε αν είναι η σωστή επιλογή για εσάς.


 • Έχετε αυστηρές προθεσμίες;

– Για επεξεργάσιμα αρχεία:

Μπορούμε να παραδώσουμε μεταφράσεις με τεχνολογία NMT εντός 2 ωρών.

– Για μη επεξεργάσιμα αρχεία, όπως σαρωμένα αρχεία PDF:

Μπορούμε να παραδώσουμε μεταφράσεις με τεχνολογία NMT σε λίγες μόνο ημέρες.


Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top