Επίσημες Μεταφράσεις

Δωρεάν η επίσημη επικύρωση των μεταφράσεών σας!

Επίσημες Μεταφράσεις

Αν ψάχνετε μεταφραστές ή διερμηνείς για επίσημες μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, επικοινωνήστε άμεσα με έναν από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της Intertranslations.

Οι επίσημες μεταφράσεις της Intertranslations είναι ισάξιες με την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιανδήποτε σκοπό, καθώς και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή.

Για τις επίσημες μεταφράσεις η εταιρία μας συνεργάζεται με δικηγόρους και επίσημους μεταφραστές έτσι ώστε οι επικυρωμένες μεταφράσεις μας να είναι απόλυτα αναγνωρισμένες από τους δημόσιους φορείς.

Όλα τα κείμενα αναλύονται σε μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό και υφολογικό επίπεδο, ενώ διερευνάται και επιλέγεται η πλέον δόκιμη ορολογία σε σχέση με το αντικείμενο του κειμένου.

Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν την επικύρωση των μεταφράσεων που αναλαμβάνουμε για εσάς. Η επικύρωση γίνεται από συνεργάτες δικηγόρους και είναι απόλυτα αναγνωρισμένη από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου.

Μεταφραστική Υπηρεσία Υπουργείου Εξωτερικών

Οι επικυρωμένες μεταφράσεις που πραγματοποιούνται από το μεταφραστικό γραφείο Intertranslations είναι ισότιμες με τις επίσημες μεταφράσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Εφαρμόζουμε στο ακέραιο τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και προσφέρουμε άμεσες, αποτελεσματικές και οικονομικές λύσεις για τους πελάτες μας. O χρόνος παράδοσης είναι σαφώς βελτιωμένος σε σχέση με αυτόν του Υπουργείου Εξωτερικών καθώς έχουμε τη δυνατότητα να σας παρέχουμε αυθημερόν επικυρωμένες μεταφράσεις.

Μεταφραστικό Γραφείο

Η Intertranslations ιδρύθηκε το 1996 ως μεταφραστικό γραφείο και έως σήμερα, ως κορυφαία μεταφραστική εταιρεία, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες με ειδίκευση σε τεχνικά, νομικά, οικονομικά, μάρκετινγκ, εκπαιδευτικά και ιατρικά κείμενα σε όλες τις ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσσες.

Με συνεχή επένδυση σε στελέχη και σε νέα τεχνολογικά συστήματα, η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας εκτός από μεταφράσεις, ολοκληρωμένες λύσεις για υπηρεσίες ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού καθώς και για δημιουργία ιστοσελίδων σε πολλές γλώσσες.

Μεταφραστική Υπηρεσία

Η μεταφραστική υπηρεσία Intertranslations χτίζει μακρόχρονες και υγιείς συνεργασίες με βάσεις:

1. Αξιοπιστία και ασφάλεια σε όλες τις μεταφράσεις που θα αναλάβουμε για εσάς, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχων των εμπλεκόμενων μεταφραστών και υπαλλήλων της μεταφραστικής εταιρείας με μηδενικό ρίσκο σε θέματα ασφάλειας των αρχείων και των δεδομένων που μεταφράζετε.

2. Υψηλό ποιοτικό επίπεδο μεταφραστικών υπηρεσιών καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας και για όλα τα έργα που αποστέλλετε, με σωστή αποτύπωση της ήδη υπάρχουσας εταιρικής φιλοσοφίας και τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της εταιρείας σας στα κείμενα

Μεταφραστικό Κέντρο

Το μεταφραστικό κέντρο Intertranslations είναι καταξιωμένο από το 1996 στην ευρωπαϊκή μεταφραστική αγορά παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφραστικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας, με γνώμονα την αξιοπιστία, την αυστηρή επαγγελματική συνέπεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της.

Κύρια υπηρεσία του κέντρου είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και η διερμηνεία, στις ειδικότητες της νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης καθώς και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.