Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Αυτοκινητοβιομηχανία

Oδηγήστε με ασφάλεια την εταιρεία σας στις λεωφόρους της Ελληνικής αγοράς

Η εταιρεία μας επιλέγει, ελέγχει και αξιολογεί διαρκώς όλους τους μεταφραστές αναφορικά με τις τεχνικές ή/και μηχανολογικές γνώσεις τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μηχανολογίας. Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας έχουν τεχνικό υπόβαθρο με ειδίκευση σε αυτοκινητιστικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανές καύσης, ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική, μηχανολογία, αλλά και σε αεροπλοΐα και μηχανολογία αεροσκαφών.

Χάρη στα συστήματα ασφαλείας και τις διαδικασίες ποιότητας που διαθέτουμε, οι μεταφραστές μας έχουν πρόσβαση σε μεταφραστικές μνήμες, λεξικά και ορολογίες ανά πελάτη ή ανά έργο και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την ακρίβεια και τη συνέπεια της μετάφρασης κάθε έργου ανεξαρτήτου όγκου.

Η παραγωγή και η παράδοση επιτυγχάνονται για οποιονδήποτε τύπο αρχείων, με την παροχή κειμένων έτοιμων προς εκτύπωση τα οποία έχουν σχεδιαστεί για online και offline έκδοση.

Η Intertranslations έχει εκτενή εμπειρία στην ορολογία που ορίζουν οι κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων για να περιγράψει μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες. Τα έργα τα οποία έχει ολοκληρώσει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχουν αναδείξει την καταλληλότητα των γλωσσικών υπηρεσιών της, μέσα από την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου, όπως μηχανικοί, τεχνικοί, αντιπρόσωποι, προμηθευτές και καταναλωτές.

Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων έως τους αντιπροσώπους και τους προμηθευτές, έχουν οργανώσει διορατικά την αλυσίδα εφοδιασμού τους, προκειμένου να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον ανταγωνισμό των παγκόσμιων αγορών.

Οι απαιτήσεις που δημιουργούν ο έντονος ανταγωνισμός, οι μεταβαλλόμενες αγορές, οι ρυθμιστικοί παράγοντες, οι περιβαλλοντικοί φορείς και η κοινή γνώμη, είναι συνεχείς, ενώ δεν πρέπει να παραλειφθεί η εμφάνιση νέου ανταγωνισμού στην αγορά. Συνεπώς, η επικοινωνία και οι πληροφορίες που διοχετεύουν στις αγορές οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας πρέπει να έχουν τη βέλτιστη μορφή, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν επιτυχημένα και αποδοτικά σε όλες αυτές τις απαιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε την τεχνική, νομική και εμπορική μετάφραση εγγράφων όπως:

  • εγχειρίδια χρήσης, σέρβις, διάγνωσης, εκπαίδευσης και συντήρησης
  • έγγραφα εγγύησης
  • τεχνικά φυλλάδια και δελτία

Η Intertranslations έχει τη δυνατότητα επίσης σύνταξης, μετάφρασης και επιμέλειας εταιρικών εργαλείων επικοινωνίας, όπως:

  • αρχεία βάσεων δεδομένων
  • φυλλάδια μάρκετινγκ
  • εταιρικοί δικτυακοί τόποι
  • CD-ROM
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top