Αυτοκινητοβιομηχανία

Oδηγήστε με ασφάλεια την εταιρεία σας στις λεωφόρους της Ελληνικής αγοράς

Η Intertranslations έχει εκτενή εμπειρία στην ορολογία που ορίζουν οι κορυφαίοι κατασκευαστές αυτοκινήτων για να περιγράψει μηχανικά και ηλεκτρονικά συστήματα, μεθόδους και διαδικασίες. Τα έργα τα οποία έχει ολοκληρώσει στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, έχουν αναδείξει την καταλληλότητα των γλωσσικών υπηρεσιών της, μέσα από την αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του κλάδου, όπως μηχανικοί, τεχνικοί, αντιπρόσωποι, προμηθευτές και καταναλωτές.

Η εταιρεία μας επιλέγει, ελέγχει και αξιολογεί διαρκώς όλους τους μεταφραστές αναφορικά με τις τεχνικές ή/και μηχανολογικές γνώσεις τους στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και της μηχανολογίας. Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας έχουν τεχνικό υπόβαθρο με ειδίκευση σε αυτοκινητιστικό και βιομηχανικό εξοπλισμό, μηχανές καύσης, ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική, μηχανολογία, αλλά και σε αεροπλοΐα και μηχανολογία αεροσκαφών.

Μας εμπιστεύονται

bmw (1)
honda (1)
volvo (1)