Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Τεχνολογία Μετάφρασης

Αρμονική συνεργασία ανθρώπινου δυναμικού με τη μεταφραστική τεχνολογία μας

H πλατφόρμα λογισμικού της Intertranslations είναι ένα υβριδικό εργαλείο το οποίο διασυνδέει όλα τα διαφορετικά τμήματα, και χάρη στην οποία η εταιρεία μας είναι σε θέση να αναλάβει και να διαχειριστεί κάθε είδους μεταφραστικό έργο.

Δυνατότητες Πλατφόρμας

• Ενσωμάτωση Περιεχομένου
– Εντοπισμός Αλλαγών
– Φίλτρα Αρχείων
– Σύνδεσμοι Περιεχομένου
– Μεταδομένα Τοπικοποίησης

• Διαχείριση Επιχείρησης
– Διαχείριση Προσφορών
– Επιχειρησιακή νοημοσύνη
– Εκτίμηση & Παρακολούθηση
– Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

• Διαδικτυακό Περιβάλλον
– Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
– Υπηρεσίες Διαδικτύου
– Πύλη Πελατών
– Πύλη Προμηθευτών

• Γλωσσική Τεχνολογία
– Ενσωμάτωση Μηχανικής Μετάφρασης
– Διαχείριση Μεταφραστικής Μνήμης
– Αξιολόγηση Γλωσσικής Ποιότητας

• Αυτοματοποίηση Διαδικασίας
– Διαχείριση Μεταφραστικών Έργων
– Συνεργασία
– Ροή Μεταφραστικών Έργων
– Επιχειρησιακοί Κανόνες

Η Intertranslations έχει συνεργαστεί στενά με ειδικούς προμηθευτές λογισμικού ERP και έχει δημιουργήσει μια πλήρως εξατομικευμένη πλατφόρμα για τον τομέα της μετάφρασης, ένα περιβάλλον όπου διαχειριστές πελατών, διαχειριστές έργων, διαχειριστές προμηθευτών, μεταφραστές, διορθωτές και διοικητικό προσωπικό επικοινωνούν αρμονικά και ως εκ τούτου προσαρμόζονται και ανταποκρίνονται έγκαιρα στις μεταφραστικές ανάγκες των πελατών.

Τεχνολογία και διεργασίες

• Πλατφόρμα Σχεδιασμού Επιχειρησιακών Πόρων ειδικά σχεδιασμένη για το μεταφραστικό τομέα

• Εργαλείο Διαχείρισης Μεταφραστικών Έργων:
– Ροή μεταφραστικών εργασιών
– Επιχειρησιακοί κανόνες
– Συνεργασία
– Διαχείριση μεταφραστικού έργου

• Εργαλείο Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων:
– Διοίκηση επιχείρησης
– Διαχείριση προσφορών
– Επιχειρηματική ευφυΐα
– Εκτίμηση μεταφραστικών έργων
– Παρακολούθηση μεταφραστικών έργων

• Γλωσσική τεχνολογία
– Σύστημα διαχείρισης ορολογικών βάσεων δεδομένων
– Διαχείριση μεταφραστικών μνημών
– Έλεγχος γλωσσικής διαχείρισης
– Ενσωμάτωση μηχανικής μετάφρασης
– Ενσωμάτωση περιεχομένου

• Διαδικτυακές υπηρεσίες:
– Πύλη έργων
– Πύλη μεταφραστών
– Πύλη πελατών
– Πύλη ορολογίας

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top