Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Τοπικοποίηση Λογισμικού και Παιχνιδιών

Το λογισμικό σας στη γλώσσα τους

Έχετε ανάγκη να αυτοματοποιήσετε τη διαδικασία τοπικοποίησης του λογισμικού και του υλικού τεκμηρίωσής σας, από την υποβολή του μεταφραστικού έργου ως και την αποπληρωμή του; Δείτε πως η εταιρική σας σελίδα στο portal της Intertranslations και το InLance μπορούν να σας βοηθήσουν να κερδίσετε χρόνο και να απελευθερώστε τα στελέχη σας ώστε να ασχοληθούν με την κύρια εργασία τους.

Ο τομέας της τοπικοποίησης λογισμικού είναι ιδιαιτέρως συναρπαστικός για τους μεταφραστές και ελκυστικός για τους προγραμματιστές. Οι μεταφραστές έχουν την ευκαιρία να μεταφέρουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία στον πολιτισμό των χρηστών ενώ οι προγραμματιστές έρχονται σε επαφή με νέες, παρθένες αγορές.

Η χρήση υψηλής τεχνολογίας και οι πιστοποιημένες διαδικασίες της Intertranslations την καθιστούν πρωτοπόρα στην τοπικοποίηση λογισμικού, είτε πρόκειται για ιστοσελίδες, εφαρμογές για κινητά, παιχνίδια αλλά και την τεκμηρίωσή τους.

Οι διαδικασίες μετάφρασης αλλά και η τεχνολογία μετάφρασης της Intertranslations είναι προσαρμοσμένες κατάλληλα ώστε να αποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες της σύγχρονης τοπικοποίησης λογισμικού.

Η εξειδικευμένη ομάδα τοπικοποίησης λογισμικού αποτελείται από έμπειρους επαγγελματίες του χώρου που ακολουθούν τις Agile διαδικασίες του πελάτη και τα Sprint του και είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν τα εργαλεία διαχείρισης του ώστε να παραδίδουν έργα κάθε έκτασης σε χρόνους αστραπή.

Με τον τρόπο αυτό η διαδικασία της τοπικοποίησης λογισμικού φεύγει από τις πλάτες των προγραμματιστών και μεταβαίνει στα χέρια των ειδικών μεταφραστών οι οποίοι παραδίδουν απρόσκοπτα PBIs.

Η Intertranslations εκτελεί μεταφράσεις λογισμικού ανάλογα με τον τελικό χρήστη τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αγοράς στην οποία απευθύνονται. Χάρη στις υπηρεσίες τοπικοποίησης που παρέχουμε, οι πελάτες μας είναι σε θέση να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ως ηγέτες στις αντίστοιχες αγορές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Intertranslations, με το εξειδικευμένο μεταφραστικό προσωπικό της, κατέχει μια δυναμικά ανταγωνιστική θέση στο διαρκώς εξελισσόμενο τομέα τοπικοποίησης λογισμικού.

Οι υπηρεσίες τοπικοποίησης λογισμικού ολοκληρώνονται μέσα από μεθοδικές διαδικασίες ολοκλήρωσης έργων οι οποίες περιλαμβάνουν: τη μετάφραση του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη του λογισμικού, αρχείων βοήθειας, εγχειριδίων και εργαλείων, μετάφραση εταιρικού εντύπου υλικού και υλικού συσκευασίας, συμβάσεων εκχώρησης αδειών χρήσης, δηλώσεων αποποίησης, εγγυήσεων και άλλου συναφούς υλικού.

Η διαχείριση έργου τοπικοποίησης ολοκληρώνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά την ανάλυση των προδιαγραφών του έργου και τη δημιουργία ενός σχεδίου έργου, ενώ το δεύτερο αφορά την “αποσυναρμολόγηση” του λογισμικού σε μεταφράσιμους τύπους αρχείων καθιστώντας εφικτή τη μετάφραση του κειμένου, αλλά και την άμεση παρακολούθηση και έλεγχο των εργασιών από την ομάδα τοπικοποίησης.

Η Intertranslations τοπικοποιεί λογισμικό σε κάθε περιβάλλον (π.χ. Microsoft, Apple, Android, Unix, Mobile), και διαθέτει επαρκή εμπειρία στη χρήση των εργαλείων και της τεχνολογίας που παρατίθενται ακολούθως (π.χ. Java, C + +, MSDN, Net.):

• Catalyst – εργαλείο τοπικοποίησης για Windows EXE/DLL, RC, MFC, Visual Basic, .NET, Java, XML, κτλ.

• Multilizer – εργαλείο τοπικοποίησης για Windows (EXE/DLL), RC, .NET, ResX, Visual Basic, Delphi, Java, XML, databases, Palm, Symbian, κτλ.

• Passolo – εργαλείο τοπικοποίησης για Windows EXE/DLL, RC, MFC, Visual Basic, .NET, Java, XML, κτλ.

• Sisulizer – εργαλείο τοπικοποίησης για C++, Windows application, VB, XML, Java, PO, κτλ.

Η εκτενής εμπειρία της Intertranslations στην επαγγελματική μετάφραση και την τοπικοποίηση λογισμικού αποτελεί εγγύηση για ένα αποτελεσματικό και σωστά υλοποιημένο έργο. Οι χρήστες της εφαρμογής είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν εύκολα στη δική τους γλώσσα χάρη στην αποτελεσματική απόδοση της τοπικοποιημένης έκδοσης του λογισμικού. Η εναρμόνιση του λογισμικού με τις τοπικές μεταβλητές και τα ρυθμιστικά πλαίσια που ισχύουν σε κάθε αγορά, δίνει σημαντικό προβάδισμα στην κατασκευάστρια εταιρεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top