Επιμέλεια και Κειμενογράφηση

Παροχή υπηρεσιών επιμέλειας και κειμενογράφησης υψηλού κύρους

Στην Intertranslations, η βέλτιστη ποιότητα των παραδοτέων διασφαλίζεται από επαγγελματίες αναθεωρητές, επιμελητές και κειμενογράφους.

Ο άψογος χειρισμός της γλώσσας, οι γνώσεις και η αναπτυγμένη κριτική σκέψη είναι προσόντα που τους καθιστούν ικανούς για την τελική προσαρμογή της μετάφρασης στις εκάστοτε απαιτήσεις με τελικό στόχο την εκπλήρωση των μεταφραστικών προτύπων και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Κάθε μεταφρασμένο κείμενο κρίνεται ως παραδοτέο μέσα από μία διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η αναθεώρηση των κειμένων είναι η διεργασία που:

• πραγματοποιείται μετά από το προσχέδιο μετάφρασης του κειμένου
• προηγείται της τελικής επιμέλειάς του