Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Επιμέλεια και Κειμενογράφηση

Παροχή υπηρεσιών επιμέλειας και κειμενογράφησης υψηλού κύρους

Κάθε μεταφρασμένο κείμενο κρίνεται ως παραδοτέο μέσα από μία διαδικασία διασφάλισης ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, η αναθεώρηση των κειμένων είναι η διεργασία που:

• πραγματοποιείται μετά από το προσχέδιο μετάφρασης του κειμένου
• προηγείται της τελικής επιμέλειάς του

Στην Intertranslations, η βέλτιστη ποιότητα των παραδοτέων διασφαλίζεται από επαγγελματίες αναθεωρητές, επιμελητές και κειμενογράφους.

Ο άψογος χειρισμός της γλώσσας, οι γνώσεις και η αναπτυγμένη κριτική σκέψη είναι προσόντα που τους καθιστούν ικανούς για την τελική προσαρμογή της μετάφρασης στις εκάστοτε απαιτήσεις με τελικό στόχο την εκπλήρωση των μεταφραστικών προτύπων και την ικανοποίηση των πελατών μας.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα επιμέλειας και συγγραφής κάθε είδους κειμένου χάρη στην ειδίκευση των διορθωτών και των κειμενογράφων της που καλύπτει κάθε γνωστικό πεδίο, από την αυτοκινητοβιομηχανία έως την την ιατρική.

Κατά την επιμέλεια, στόχος είναι η διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

• έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης και περιεχομένου

• διασφάλιση ομοιογένειας ύφους και ακρίβειας έκφρασης

• διασφάλιση συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα του πελάτη

• αναδιατύπωση, κατά περίπτωση, του μεταφρασμένου κειμένου

• έλεγχος για νομικά ζητήματα που δύναται να ανακύψουν ανάλογα με τη φύση του κειμένου

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top