Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Φινλανδικών

Μεταφράστε Φινλανδικά τώρα!

Απευθυνόμαστε όχι μόνο σε εταιρείες, ιδιώτες, αλλά και σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους κι άλλους επαγγελματίες που για διάφορους λόγους (κόστος, χρόνος) επιθυμούν να μας αναθέτουν τη μετάφραση φινλανδικών κειμένων.

Μια ομάδα ειδικευμένων μεταφραστών αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει και να μεταφράσει και τα πιο απαιτητικά φινλανδικά κείμενά σας.

Η έμφαση δίνεται στα φινλανδικά είτε ως γλώσσα στόχος είτε ως γλώσσα πηγή. Μεταφράζουμε προσωπική, επαγγελματική και υπηρεσιακή αλληλογραφία, γενικά κείμενα, έντυπα, υλικό μάρκετινγκ, τεχνικά εγχειρίδια, δικόγραφα, συμβόλαια κ.τ.λ., καθώς και διάφορες άλλες συναφείς εργασίες.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top