Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Εσθονικών

Μεταφράστε Εσθονικά τώρα!

Στόχος της εταιρείας μας είναι να χρησιμοποιήσει τη καταλληλότερη μεταφραστική ομάδα ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις μετάφρασης των εσθονικών κειμένων.

Οι εξειδικευμένοι μας μεταφραστές μπορούν να μεταφράσουν κάθε είδος εσθονικών κειμένων ακόμα και αυτά που είναι αυξημένης δυσκολίας.
Όλα τα κείμενα αναλύονται σε μορφοσυντακτικό, σημασιολογικό, πραγματολογικό και υφολογικό επίπεδο, ενώ διερευνάται και επιλέγεται η πλέον δόκιμη ορολογία σε σχέση με το αντικείμενο του εσθονικού κειμένου.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top