Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Σλοβακικών

Μεταφράστε Σλοβακικά τώρα!

Όλες οι μεταφράσεις γίνεται με βάση τα διεθνή πρότυπα μετάφρασης σλοβακικών εγγράφων ενώ ακολουθούνται ενδελεχείς έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητάς τους.

Με δεδομένο ότι οι μεταφράσεις σλοβακικών κειμένων έχουν αυξανόμενη ζήτηση στις μέρες μας, στόχος της Intertranslations είναι η συνεχής απόδειξη της δεξιότητας του «μεταφράζειν» που διαθέτουν οι μεταφραστές μας, επομένως η τριβή με τη μεταφραστική πράξη.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top