Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Ελληνικών

Μεταφράστε Ελληνικά τώρα!

Η μετάφραση στα Ελληνικά και η τοπική προσαρμογή του απαραίτητου υλικού είναι επιτακτική για τις επιχειρήσεις που θέλουν να απευθυνθούν στην ελληνική αγορά. Η Intertranslations μπορεί να σας βοηθήσει στην κάλυψη των αναγκών μετάφρασης προς τα ελληνικά από οποιαδήποτε γλώσσα.

Η Intertranslations έχει την ικανότητα να σας βρει την πιο αποτελεσματική, λιγότερο δαπανηρή και πιο αποδοτική λύση ελληνικών μεταφράσεων χάρη στην τεχνολογία και τα στελέχη της. Παρέχουμε οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα με ταχεία ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς. Διαθέτουμε ένα δίκτυο με περισσότερους από 2000 μεταφραστές, οι οποίοι ειδικεύονται σε διάφορους τομείς. Αυτό το δίκτυο περιλαμβάνει ενδεικτικά τεχνικούς μεταφραστές, ειδικούς ορολογίας και ειδικούς σελιδοποίησης.

Η Intertranslations έχει τους ειδικούς και την τεχνολογική ειδίκευση για να επιτύχει τα αποτελέσματα που επιθυμούν οι πελάτες της.
Η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει, μας βοηθάει να βρούμε το σωστό συνδυασμό τεχνολογιών για τη δημιουργία των επιθυμητών αποτελεσμάτων. Παρέχουμε ακριβείς και ποιοτικές μεταφράσεις με την ενσωμάτωση του εταιρικού γλωσσαρίου και τη βάση δεδομένων ορολογίας που διαθέτουμε για κάθε πελάτη.

Για να προσφέρει μεταφράσεις στα Ελληνικά υψηλής ποιότητας, η Intertranslations έχει επενδύσει σε Συστήματα Διαχείρισης Ορολογικών Βάσεων Δεδομένων.

Η Intertranslations έχει την ικανότητα να εργαστεί με διάφορες μορφές αρχείων, χωρίς περιορισμούς και να προσφέρει πάντα εναλλακτικές λύσεις στους πελάτες της.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top