Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Βουλγαρικών

Recent challenging projects

Στόχος της Intertranslations είναι να χρησιμοποιήσει την καταλληλότερη μεταφραστική ομάδα για την επίτευξη της αρτιότητας των βουλγαρικών κειμένων.

Οι ειδικευμένοι μεταφραστές μας μπορούν να μεταφράσουν βουλγάρικα κείμενα κάθε είδους και βαθμού δυσκολίας.
Όλα τα κείμενα αναλύονται σε μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και υφολογικό επίπεδο. Παράλληλα διερευνάται και αναλύεται το σύνολο των ειδικών όρων που χρησιμοποιούνται σε σχέση με το αντικείμενο του βουλγάρικου κειμένου, καθώς και τα προβληματικά σημεία συνοχής και συνεκτικότητας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top