Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Ουγγρικών

Μεταφράστε Ουγγρικά τώρα!

Οι μεταφραστές μας είναι πιστοποιημένοι επαγγελματίες και παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνογνωσίας (λ.χ. μεταφραστικό λογισμικό, μνήμες, λεξιλογικές βάσεις δεδομένων), για αυτό είναι στη θέση να αποτυπώσουν πιστά τη μετάφραση των ουγγρικών κειμένων σας.

Αναλαμβάνουμε μετάφραση από και προς την ουγγρική γλώσσα μόνο από εξειδικευμένους επιστήμονες ανά κλάδο μεταφραστές (τεχνολόγους, μηχανολόγους, οικονομολόγους, γιατρούς, δικηγόρους, φιλολόγους, κ.τ.λ.) σε κείμενα τεχνικά, μηχανολογικά, οικονομικά, νομικά, ναυτιλιακά, ιατρικά, Φ.Ε.Κ., φαρμακευτικά, μελέτες, εγχειρίδια, πληροφορικής, διατριβές, εμπορικά, αλληλογραφία, πιστοποιητικά, έγγραφα για όλους τους διαγωνισμούς του δημοσίου, έγγραφα για αλλοδαπούς κ.ά.

Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top