Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Ρωσικών

Μεταφράστε Ρώσικα τώρα!

Η πείρα και η ειδίκευσή μας στη μετάφραση ρώσικων κειμένων μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες μετάφρασης, μέσω μιας άριστα συντονισμένης διαδικασίας.

Πολλές εταιρείες και ιδιώτες στο παρελθόν είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα και δυσκολίες στη μετάφραση ρωσικών κειμένων και εγγράφων λόγω της πολυπλοκότητας ορισμένων τομέων της γλώσσας, όπως του λεξιλογίου, της μορφολογίας και της σύνταξης. Ως αποτέλεσμα η Ρωσική ανήκει στις απαιτητικές προς και από μετάφραση γλώσσες.

Οι εξειδικευμένες μεταφραστικές μας ομάδες που πραγματοποιούν μεταφράσεις ρώσικων κειμένων προσαρμόζουν το τρόπο μετάφρασης των κειμένων με βάση τη θεματολογία, την ορολογία, τα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, τα υφολογικά χαρακτηριστικά των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών κειμένων, καθώς και τις ιδιαιτερότητες της σύνταξης.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top