Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Κροατικών

Μεταφράστε Κροατικά τώρα!

Όλα τα κείμενα μεταφράζονται από έμπειρους μεταφραστές. Ο γλωσσικός συντονιστής αντιπαραθέτει και εξετάζει τη μετάφραση και το αρχικό κείμενο. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί διόρθωση κειμένου, προσφέρουμε διορθωτή με μητρική γλώσσα τη γλώσσα του κειμένου.

Κύριο μέλημά μας είναι οι μεταφράσεις κροατικών κειμένων να είναι ακριβείς, επαγγελματικές, και αποτελεσματικές. Λαμβάνουμε υπόψη τις επιθυμίες του πελάτη και του αποδέκτη/χρήστη των μεταφράσεων. Γνωρίζουμε καλά τους μεταφραστικούς τομείς στους οποίους κινούνται τα κείμενα. Η προχειρότητα δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top