Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Πολωνικών

Μεταφράστε Πολωνικά τώρα!

Οι πολωνικές μεταφράσεις μας ακολουθούν όλα τα διεθνή πρότυπα και διεκπεραιώνονται πάντοτε από φυσικούς ομιλητές με άρτια και πολυετή εμπειρία στον τομέα της μετάφρασης.

Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα μετάφρασης πολωνικών κειμένων, επιμέλειας και συγγραφής κάθε είδους κειμένου.
Χάρη στην ειδίκευση των μεταφραστών, των διορθωτών, των γλωσσολόγων και των κειμενογράφων μας καλύπτουμε κάθε γνωστικό πεδίο σε όλους τους τομείς. Αναλαμβάνουμε να επιμεληθούμε μεταφρασμένα πολωνικά κείμενα με σκοπό τη διασφάλιση της τελικής ποιότητας του κειμένου που επιτυγχάνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:
• Έλεγχος ορθογραφίας, γραμματικής, στίξης και περιεχομένου
• Διασφάλιση ομοιογένειας ύφους, ακρίβειας και πιστότερης απόδοσης έκφρασης
• Διασφάλιση συμμόρφωσης ως προς τα πρότυπα του πελάτη
• Αναδιατύπωση του μεταφρασμένου κειμένου.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top