Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Γλώσσες που μεταφράζουμε

Μεταφράστε από και προς κάθε γλώσσα τώρα!

Η Intertranslations προσφέρει μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής από πιστοποιημένους μεταφραστές, οι οποίοι μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα και κατέχουν την απαιτούμενη γλωσσική εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (π.χ. ιατρικά, νομικά, τεχνικά, οικονομικά κ.λπ.).

Εκτός από την εσωτερική ομάδα μεταφραστών, έχουμε ένα δυναμικό δίκτυο μεταφραστών, ειδικών τοπικοποίησης και συμβούλων.

Διοίκηση & Διαχείριση έργου: από 3 ευρωπαϊκά γραφεία – Λονδίνο (Η.Β.), Παρίσι (Γαλλία), Αθήνα (Ελλάδα)

Επαγγελματίες μεταφραστές, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας στόχου: μεταφραστές, φυσικοί ομιλητές της γλώσσας στόχου με τόπο διαμονής τη χώρα καταγωγής τους που διαθέτουν όλα τα προσόντα μετάφρασης

Μεταφραστές εξειδικευμένοι ανά κλάδο: μεγάλο δίκτυο εγχώριων, δίγλωσσων μεταφραστών που πραγματοποιούν μεταφράσεις στο πεδίο ειδίκευσής τους (κλάδους)

Ακριβείς μεταφράσεις – Ταχεία παράδοση: Άμεση προσφορά και εργαλείο παραγγελίας μετάφρασης online για μεταφραστικές υπηρεσίες διαθέσιμες παγκοσμίως

Ποιοτικές μεταφράσεις: διαδικασίες ποιότητας και κατά περίπτωση εφαρμογή πρόσθετων ποιοτικών διαδικασιών για εναρμόνιση με τις εταιρικές διαδικασίες των πελατών μας

Εμπιστευτικότητα μεταφράσεων: όλοι οι μεταφραστές μας αλλά και οι υπόλοιποι επαγγελματίες που συμμετέχουν στα μεταφραστικά έργα δεσμεύονται από σύμβαση εμπορικής εμπιστευτικότητας και εταιρικής μη κοινοποίησης

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top