Γλώσσες που μεταφράζουμε

Μεταφράστε από και προς κάθε γλώσσα τώρα!

Η Intertranslations προσφέρει μεταφράσεις από και προς όλες τις γλώσσες της Ευρώπης, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής από πιστοποιημένους μεταφραστές, οι οποίοι μεταφράζουν στη μητρική τους γλώσσα και κατέχουν την απαιτούμενη γλωσσική εξειδίκευση σε συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο (π.χ. ιατρικά, νομικά, τεχνικά, οικονομικά κ.λπ.).

Εκτός από την εσωτερική ομάδα μεταφραστών, έχουμε ένα δυναμικό δίκτυο μεταφραστών, ειδικών τοπικοποίησης και συμβούλων.