Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Veritas International Ltd

Χρειαστήκαμε τις υπηρεσίες της εταιρείας για μεταφράσεις εγγράφων διεθνών διαγωνισμών με ιδιαίτερα τεχνική ορολογία. O επαγγελματισμός της Intertranslations SA. χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλή ποιότητα. Τηρούν τις υποσχέσεις τους σχετικά με τις προθεσμίες, κάτι που αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στη δουλειά μας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top