Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Alstom

Η Intertranslations έχει μεταφράσει έναν μεγάλο αριθμό σελίδων εξαιρετικά τεχνικών και νομικών κειμένων. Η εργασία που προσφέραν ήταν υψηλής ποιότητας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες άμεσες και αποτελεσματικές. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, η Intertranslations έχει εκτελέσει τις εργασίες της ανταποκρινόμενη σε υψηλά επαγγελματικά πρότυπα και συνιστούμε τις υπηρεσίες της σε υποψήφιους πελάτες.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top