Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφράσεις Πτυχίων

Μεταφράστε τα πτυχία σας εδώ!

Οι επίσημες μεταφράσεις πτυχίων που πραγματοποιούνται από το μεταφραστικό γραφείο Intertranslations είναι ισότιμες με τις αντίστοιχες επικυρωμένες μεταφράσεις της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το μεταφραστικό γραφείο Intertranslations ειδικεύεται στην έγκυρη μετάφραση πτυχίων βιογραφικών και πιστοποιητικών. Έχει επίσης τη δυνατότητα επικύρωσης των κειμένων αυτών.

Με εμπειρία πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της μετάφρασης, μεταφράζουμε σε περισσότερες από 70 γλώσσες και μπορούμε να σας εγγυηθούμε για την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής με το καλύτερο δυνατό χρόνο παράδοσης.

Οι ενδιαφερόμενοι για μεταφράσεις ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί για την ορθή διαδικασία επικύρωσης των τίτλων αυτών από τον φορέα στον οποίο προτίθενται να τους καταθέσουν, καθώς οι τίτλοι σπουδών χρήζουν διαφορετικής επικύρωσης αναλόγως της προέλευσής τους και του φορέα ή της υπηρεσίας που πρόκειται να κατατεθούν.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top