Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφραστικό Κέντρο

Μεταφράσεις με εμπειρία 20 ετών

Με ειδικευμένους, πλήρως καταρτισμένους και έμπειρους συνεργάτες, με τεράστια πείρα στις μεταφραστικές υπηρεσίες, η Intertranslations αποτελεί σήμερα την ασφαλέστερη λύση για πολλές εταιρείες και ευρύτερα για πανεπιστήμια, ΜΜΕ, οικονομικά και μορφωτικά ιδρύματα, εκδοτικούς οργανισμούς, τράπεζες, δικηγορικά γραφεία, επαγγελματικά και εμπορικά επιμελητήρια κ.τ.λ.

Το μεταφραστικό κέντρο Intertranslations είναι καταξιωμένο από το 1996 στην ευρωπαϊκή μεταφραστική αγορά παρέχοντας υψηλής ποιότητας μεταφραστικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας, με γνώμονα την αξιοπιστία, την αυστηρή επαγγελματική συνέπεια και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της.

Κύρια υπηρεσία του κέντρου είναι η μετάφραση του γραπτού λόγου και η διερμηνεία, στις ειδικότητες της νομικής, οικονομικής, τεχνικής και ιατρικής μετάφρασης, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες μεθόδους μηχανοργάνωσης, τεχνολογίες μετάφρασης καθώς και πλούσιο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top