Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Μεταφραστικό Γραφείο

2 εκατομμύρια σελίδες, προσθέστε τις δικές σας τώρα!

Στη διάρκεια των τελευταίων ετών, το μεταφραστικό γραφείο της Intertranslations έχει μεταφράσει περισσότερες από 4.000.000 λέξεις για τα θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Kεντρική Tράπεζα και Ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο).

Η Intertranslations ιδρύθηκε το 1996 ως μεταφραστικό γραφείο και έως σήμερα, ως κορυφαία μεταφραστική εταιρεία, παρέχει μεταφραστικές υπηρεσίες με ειδίκευση σε τεχνικά, νομικά, οικονομικά, μάρκετινγκ, εκπαιδευτικά και ιατρικά κείμενα σε όλες τις ευρωπαϊκές και ασιατικές γλώσσες.

Με συνεχή επένδυση σε στελέχη και σε νέα τεχνολογικά συστήματα, η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της προσφέροντας εκτός από μεταφράσεις, ολοκληρωμένες λύσεις για υπηρεσίες ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού καθώς και για δημιουργία ιστοσελίδων σε πολλές γλώσσες.

Στην Intertranslations τα στελέχη μας αποτελούν το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο. Μια επαγγελματική ομάδα συμβούλων, ειδικών γλωσσολόγων και τεχνικών δεσμεύεται για την εκπλήρωση των υψηλών απαιτήσεων των πελατών μας και την παροχή κορυφαίας ποιότητας εργασίας.

Χρησιμοποιούμε μεταφραστικές τεχνολογίες αιχμής για να διασφαλίσουμε αποτελεσματικές διεργασίες, εναρμονισμένες με την επαγγελματική μας ομάδα και την παροχή εκτεταμένων πλεονεκτημάτων κόστους και χρόνου στους πελάτες μας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top