Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Δωρεάν η επίσημη επικύρωση των μεταφράσεών σας!

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν την επικύρωση των μεταφράσεων που αναλαμβάνουμε για εσάς. Η επικύρωση γίνεται από συνεργάτες δικηγόρους και είναι απόλυτα αναγνωρισμένη από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου.

Όπως είναι γνωστό ο νόμος περί επίσημων μεταφράσεων στην Ελληνική Δημοκρατία, εξισώνει νόμιμα και δίνει ρητά το δικαίωμα σε δικηγόρους βάσει του κώδικα περί δικηγόρων της 8ης Οκτωβρίου 1954.