Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Επικυρωμένες Μεταφράσεις

Δωρεάν η επίσημη επικύρωση των μεταφράσεών σας!

Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν την επικύρωση των μεταφράσεων που αναλαμβάνουμε για εσάς. Η επικύρωση γίνεται από συνεργάτες δικηγόρους και είναι απόλυτα αναγνωρισμένη από τους αρμόδιους φορείς του δημοσίου.

Όπως είναι γνωστό ο νόμος περί επίσημων μεταφράσεων στην Ελληνική Δημοκρατία, εξισώνει νόμιμα και δίνει ρητά το δικαίωμα σε δικηγόρους βάσει του κώδικα περί δικηγόρων της 8ης Οκτωβρίου 1954.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 53,

(ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΕΙ ΓΛΩΣΣΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΣ ΥΠ΄ΟΨΙΝ, ΕΦ΄ΟΣΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΕΝΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ, ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠ΄ΑΥΤΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΜΕΝΗΝ ΚΑΙ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΑΝΤΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΙΝ, ΟΤΙ Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΙΣ ΑΦΟΡΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟΝ. ΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΩΣ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 53, ΑΠ. 219 (42) Θ. ΝΔ. 160 Παράγραφος 1 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ, Αριθμός φύλλου 235, ΆΡΘΡΟ 52,

Παράγραφος 1
Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΚΔΙΔΕΙ ΕΠΙΚΕΚΥΡΩΜΕΝΑ ΥΠ΄ΑΥΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑΤΩΝ ΠΑΡ΄ΑΥΤΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΑΥΤΩΝ.

Παράγραφος 2
ΤΑ ΤΟΙΑΥΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΧΟΥΣΙ ΠΛΗΡΗ ΙΣΧΥΝ ΑΝΤΙΠΕΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Παράγραφος 3
…….ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός, κλπ) ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΘΗ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
α) ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ή ΤΗ ΕΓΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και
β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΕΩΣ ),
να παρέχουν επίσημες και επικυρωμένες μεταφράσεις απολύτως ισότιμες του ΥΠ.ΕΞ. και απόλυτα αποδεκτές βάσει του νόμου από όλες τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες εντός και εκτός Ελλάδας.

Καθώς δε αναφέρει –επίσης ρητά- ο νόμος, …..
…….ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (δικαστής, διοικητικός, στρατιωτικός, αστυνομικός, κλπ) ΑΡΝΟΥΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΘΗ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ
α) ΕΠΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΩΣ Ή ΤΗ ΕΓΚΛΗΣΕΙ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ και
β) ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΥΣΕΩΣ .

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top