Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

ISO 17100:2015 – Υπηρεσίες Μετάφρασης

Πιστοποίηση διαχείρισης μεταφραστικής διαδικασίας

Το πρότυπο ISO 17100:2015 προσδιορίζει τις απαιτήσεις που αφορούν σε κάθε στοιχείο της μεταφραστικής διαδικασίας, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ποιότητα και την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών.

Περιλαμβάνει διατάξεις για τους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών (TSP) σε ότι αφορά στη διαχείριση βασικών διεργασιών, τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοποίησης, τη διαθεσιμότητα και διαχείριση πόρων και άλλες ενέργειες απαραίτητες για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών μετάφρασης. Δεν αντιστοιχεί στη χρήση πρωτογενών αποτελεσμάτων μηχανικής μετάφρασης και μετεπεξεργασίας αυτών ή σε υπηρεσίες διερμηνείας.

Το πρότυπο ISO 17100:2015 καθορίζει τα βήματα της μεταφραστικής διαδικασίας που περιλαμβάνουν:

  • Την επίσημη μετάφραση (συμπεριλαμβανομένης της μετάφρασης του μεταφρασμένου κειμένου από το πρόσωπο που πραγματοποίησε τη μετάφραση)
  • Τη Διόρθωση από ένα δεύτερο άτομο
  • Την αναθεώρηση (προαιρετικό βήμα για την αξιολόγηση της καταλληλότητας της μετάφρασης για τον συμφωνημένο σκοπό, το συμφωνημένο πεδίο εφαρμογής και τις προτεινόμενες διορθωτικές ενέργειες)
  • Τη διασφάλιση ποιότητας

Το πρότυπο ISO 17100: 2015 ορίζει τα είδη των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων πόρων (όπως μεταφραστές, διορθωτές, αναθεωρητές, συντάκτες και διευθυντές έργων), καθώς και τεχνικών και τεχνολογικών πόρων.

Ορίζονται επίσης τα παρακάτω πρότυπα:

  • Οι μεταφράσεις υπόκεινται σε έλεγχο από ένα δεύτερο άτομο.
  • Ο μεταφραστής πρέπει να έχει πιστοποιητικό επάρκειας στη μετάφραση που παρέχεται από αρμόδιο κυβερνητικό οργανισμό.
  • Συμφωνία και καθορισμός της ποιότητας του κειμένου, της φύσης και του αντικειμένου της διασφάλισης ποιότητας, της χρήσης οδηγών εμφάνισης μεταξύ του πελάτη και του εργολάβου.
  • Ύπαρξη διαδικασίας διαχείρισης της γνώμης των πελατών, η οποία χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της πραγματικής ποιότητας μετάφρασης και της ικανοποίησης του πελάτη.
  • Η ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών μετάφρασης για την αρχειοθέτηση των μεταφραστικών έργων.
  • Παροχή προστασίας της πληροφορίας, καθώς οι μεταφράσεις είναι μερικές φορές εμπιστευτικές και περιέχουν ευαίσθητες πληροφορίες.
Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top