Τι είναι η επικυρωμένη μετάφραση;

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση απαιτείται για συναλλαγές με ελληνικές δημόσιες αρχές ή του εξωτερικού, όπως πανεπιστήμια, δήμους, ληξιαρχεία, εφορίες, ΑΣΕΠ, υπουργεία, τράπεζες, πρεσβείες, καθώς και επιμελητήρια. Οι επίσημες μεταφράσεις φέρουν σφραγίδα από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή άλλη επίσημη αρμόδια αρχή, με δυνατότητα επικύρωσης για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Επίσημες μεταφράσεις διενεργούν η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, οι δικηγόροι, οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και οι προξενικές αρχές της Ελλάδος. Στην λίστα με τα έγγραφα προς επικύρωση που απαιτούν επίσημη μετάφραση συγκαταλέγονται τα πτυχία, συμβάσεις, ληξιαρχικές πράξεις, καταστατικά, αποφάσεις δικαστηρίων, πιστοποιητικά, διπλώματα οδήγησης, ιδιωτικά συμφωνητικά, εταιρικά έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων, καθώς και νομικά έγγραφα.

H Intertranslations προσφέρει υπηρεσία πιστοποιημένων μεταφράσεων σε όλους τους γλωσσικούς συνδυασμούς, η οποία πιστοποίηση ισοδυναμεί με αυτή της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επίσημες μεταφράσεις!

Δείτε τα άλλα άρθρα μας και εγγραφείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο μας! 

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top