Ποια είναι η χρησιμότητα της μετάφρασης για τον κλάδο της αεροπορίας;

Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Η αεροπορία αποτελεί το ταχύτερο δίκτυο μεταφορών σε όλο τον κόσμο και ως εκ τούτου διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων παγκοσμίως. Οι αερομεταφορές  ενώνουν ανθρώπους και ηπείρους, ενσωματώνοντας διαφορετικούς πολιτισμούς και γλώσσες. Η επικοινωνία είναι βασικό συστατικό επιτρέποντας στον κλάδο των αερομεταφορών να επιτύχει αυτούς τους στόχους, καθιστώντας τις μεταφραστικές υπηρεσίες απαραίτητες για τις αεροπορικές εταιρείες.

Από τις εταιρείες κατασκευής εμπορικών αεροσκαφών και αεροηλεκτρονικών ειδών μέχρι τις υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης αεροσκαφών (MRO), η μετάφραση ανοίγει ευκαιρίες για αυτές τις εταιρείες παγκοσμίως. Οι μεταφραστικές υπηρεσίες αποτελούν επιπλέον πολύτιμο εργαλείο για τις εταιρείες προσφέρουν εγκαταστάσεις προσομοίωσης πτήσεων και εκπαίδευσης. Ανακαλύψτε πώς ακριβώς η μετάφραση μπορεί να ωφελήσει εταιρείες από όλους τους τομείς της αεροπορικής βιομηχανίας.

Μεταφράσεις  για τις εταιρείες κατασκευής αεροσκαφών

Από τις αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές (air cargo) μέχρι τα επιβατικά αεροπλάνα, οι αεροπορικές εταιρείες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εταιρείες κατασκευής αεροπλάνων για να διασφαλίσουν ότι γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τα προϊόντα τους με ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι οι κατασκευαστές αεροσκαφών πρέπει να παρέχουν ένα εύρος διαφορετικών εγγράφων που παρουσιάζουν τεχνικές πληροφορίες με τρόπο που είναι εύκολος να κατανοηθεί. Αυτά τα έγγραφα περιγράφουν από συγκεκριμένα αντικείμενα όπως υπερσυμπιεστές μέχρι και τα ηλεκτρονικά του αεροσκάφους.

Μερικά από τα πιο συνήθη έγγραφα που παρέχουν, περιλαμβάνουν εκπαιδευτικά έγγραφα και εγχειρίδια χρήστη που περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας των προϊόντων και τον τρόπο επίλυσης τυχόν προβλημάτων. Υπάρχουν επίσης εμπορικά έγγραφα που χρησιμοποιούνται για την πώληση των αεροπλάνων και των εξαρτημάτων τους, εγχειρίδια που περιγράφουν τα προϊόντα αλλά και εμπορικά έγγραφα ή ακόμα και εγχειρίδια αεροσκαφών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε καθένα από αυτά τα έγγραφα είναι κρίσιμες για τη διασφάλιση της ασφάλειας όλων των επιβατών στο αεροσκάφος. Ως εκ τούτου, οι κατασκευαστές αεροσκαφών πρέπει να παρέχουν μεταφρασμένα έγγραφα επικυρωμένα από επαγγελματία μεταφραστή. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα έγγραφα είναι ακριβή σε πολλές γλώσσες, ώστε τα προϊόντα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της μετάφρασης αυτών των εγγράφων είναι ότι αυτό επιτρέπει στους κατασκευαστές να απευθυνθούν σε μια μεγαλύτερη αγορά. Η παροχή των βασικών πληροφοριών σε πολλές γλώσσες καθιστά τα προϊόντα εύκολα προσβάσιμα σε περισσότερους ανθρώπους, εμπνέοντας εμπιστοσύνη και τελικά πουλώντας περισσότερα προϊόντα στον τομέα των αερομεταφορών.

Αυτό ισχύει και για τα έγγραφα μάρκετινγκ, τα οποία διαδραματίζουν τεράστιο ρόλο βοηθώντας τον κατασκευαστή να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό. Τα μηνύματα πρέπει να μεταδίδονται σε άτομα από όλα τα πολιτιστικά υπόβαθρα, ενώ παράλληλα να είναι ελκυστικά χρησιμοποιώντας ειδική ορολογία της βιομηχανίας. Η συνεργασία με την κατάλληλη μεταφραστική εταιρεία βοηθά τις εταιρείες στον κλάδο των αερομεταφορών να δημιουργήσουν αποτελεσματικό υλικό μάρκετινγκ που θα τις ξεχωρίζει από τους ανταγωνιστές της.

Αεροηλεκτρονικά συστήματα (Avionics)

Τα αεροηλεκτρονικά συστήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο των αεροσκαφών. Επιτρέπουν στους πιλότους να επικοινωνούν με πύργους ελέγχου, να πλοηγούνται στην εναέρια κυκλοφορία και να ανακτούν πληροφορίες για την κατάσταση του αεροσκάφους και το κλίμα τον εξωτερικό χώρο. Παρέχοντας τέτοιες κρίσιμες πληροφορίες, τα ηλεκτρονικά έχουν επανειλημμένα δείξει πόσο αποτελεσματικά είναι στην εξασφάλιση ασφαλέστερης πτήσης για όλους όσοι βρίσκονται στο αεροπλάνο. Όλοι οι χρήστες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες, γεγονός που καθιστά τη μετάφραση ζωτικής σημασίας για την υπέρβαση των γλωσσικών φραγμών.

Για την μετάφραση εγγράφων που σχετίζονται με αεροηλεκτρονική, αναζητήστε έναν εξειδικευμένο μεταφραστή αεροπορίας. Ο κόσμος των αεροηλεκτρονικών έχει τη δική του μοναδική τεχνική γλώσσα που εμφανίζεται σε εγχειρίδια και άλλα έγγραφα. Αυτό περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό ακρωνύμιων που χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροπορική βιομηχανία.

Οι ειδικοί μεταφραστές στον τομέα της αεροπορίας κατανοούν αυτήν την ορολογία τόσο στη γλώσσα προέλευσης όσο και στη γλώσσα-στόχο και ως εκ τούτου θα παρέχουν μια ακριβή μετάφραση. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες αεροηλεκτρονικής να παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες που είναι εύκολα κατανοητές, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σωστά για ασφαλέστερες πτήσεις.

Υπηρεσίες MRO 

Οι υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και επιθεώρησης αεροσκαφών (MRO) είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος που κατέχει θεμελιώδη ρόλο στη λειτουργία των αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών MRO είναι αυτοί που πραγματοποιούν όλες τις επισκευές και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για να διατηρήσουν το αεροσκάφος σε άριστη κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι είναι ασφαλές να πετάξει.

Με τακτικές ενημερώσεις των απαιτήσεων ασφαλείας και την κατασκευή νέων μοντέλων αεροσκαφών, οι υπηρεσίες MRO πρέπει συνεχώς να παράγουν μια ποικιλία νέων τεχνικών εγγράφων. Απαραίτητα για τη δουλειά που κάνουν, αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν μαθήματα κατάρτισης, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και έγγραφα ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς και εφαρμογές λογισμικού. Δεδομένου ότι η αεροπορία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που απευθύνεται άτομα από διάφορα υπόβαθρα, αυτά τα έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν για να είναι προσβάσιμα σε όλους.

Είναι επίσης σημαντικό αυτά τα έγγραφα και οι αιτήσεις να μεταφράζονται με ακρίβεια, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τις αρχές επιβολής του νόμου και τους επαγγελματίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ένας ειδικός εντοπισμού μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες MRO να μεταφράσουν και να προσαρμόσουν το περιεχόμενό τους ώστε να ταιριάζει στην κουλτούρα-στόχο και να πληρούν τους τοπικούς κανονισμούς.

Γιατί να συνεργαστείτε με την εταιρεία Intertranslations;

Η ομάδα μας κατέχει εμπειρία 25 ετών και επιλέγεται από μερικές από τις μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες για την τεχνογνωσία, την τεχνολογία και τις ανταγωνιστικές τιμές της. Οι υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας – σε περισσότερες από 40 γλώσσες – περιλαμβάνουν όλες τις ευρωπαϊκές, ασιατικές και ανατολικές γλώσσες.

Οι ειδικοί μεταφραστές στον τομέα της αεροπορίας κατανοούν αυτήν την ορολογία τόσο στη γλώσσα προέλευσης όσο και στη γλώσσα-στόχο και ως εκ τούτου θα παρέχουν μια ακριβή μετάφραση. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες αεροηλεκτρονικής να παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες που είναι εύκολα κατανοητές, διασφαλίζοντας ότι ο εξοπλισμός χρησιμοποιείται σωστά για ασφαλέστερες πτήσεις.

Συνεργαζόμενοι με μια ομάδα ειδικών μεταφραστών και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες μετάφρασης αιχμής, κάνουμε τη διαδικασία μετάφρασης απλή και αποτελεσματική, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας. Επιπλέον υπογράφουμε ένα συμβόλαιο εμπιστευτικότητας NDA, διασφαλίζοντας ότι χειριζόμαστε όλα τα έγγραφά σας με εχεμύθεια.

Οποιοδήποτε είδος εγγράφου χρειάζεστε για μετάφραση, επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υπηρεσίες μας σχετικά με τις μεταφράσεις για τον τομέα των αερομεταφορών.

> Επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο μεταφράσεων <

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top