Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Catherine, FELCO

Ο τρόπος με τον οποίο η Intertranslations Α.Ε χειρίζεται τα μεταφραστικά μας έργα είναι υψηλής ποιότητας και δεν μπορούμε παρά να τη συστήσουμε σε μελλοντικούς πελάτες. Εκτιμώ επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σε θέση να μεταφράσει αρχεία XML, τα οποία εξάγονται από το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου μας, αλλά και την ικανότητά της να δημιουργεί ορολογικά λεξικά μεριμνώντας με αυτόν τον τρόπο για τη γλωσσική ομοιογένεια.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top