Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Artur, BIOMERIEUX AB

Έως σήμερα, η Intertranslations Α.Ε έχει μεταφράσει περισσότερες από 350 σελίδες ιατρικών εγγράφων και υλικού διάγνωσης IVD σχετικά με φύλλα οδηγιών της εταιρείας μας. Η Intertranslations Α.Ε εργάστηκε με επαγγελματικό τρόπο εκπληρώνοντας τις προσδοκίες μας.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top