Ζητήστε Προσφορά

Συζητήστε το έργο σας με έναν ειδικό

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 20 files.
Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: .pdf, .docx, .doc, .xlsx, .xls, .pptx, .ppt, .zip, .rar και εικόνες.

Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου είναι 20MB.
Λονδίνο Παρίσι Αθήνα

Alisha, Αναλύτρια σε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ΜΚΟ που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 90 χώρες

Η ποιότητα της δουλειάς της ομάδας σας, καθώς και η ευελιξία σας και η άριστη συνεργασία σας σημαίνουν πολλά.

Δείτε το νέο white paper   
Ζητήστε Προσφορά
Scroll to Top